CAROLE VANDERLINDEN

Schilderkunst van nu

atelierbezoek | Sint-Gillis (Brussel) | 21 mei 2016
Oude kunsten en volkskunsten fascineren Carole Vanderlinden. Daarbij zijn het niet alleen de concrete overblijfselen die haar boeien, maar net zo goed de pogingen van kunstenaars en ambachtslui - al dan niet tevergeefs - om inzicht te verwerven en greep te krijgen op de wereld. De thematiek houdt haar zo sterk bezig dat ze er schets- en plakboeken over maakt die op hun beurt uitmonden in autonome schilderijen.

Curator Hans Theys noemt het werk van Carole Vanderlinden direct en intens, ontwapenend grappig, rijk in zijn eenvoud. Zoals ook zal blijken uit dit atelierbezoek, streeft Vanderlinden er niet naar om gewoon een beeld te reproduceren op doek: in haar figuren, plantenmotieven en vrij constructivistische composities zien we vooral de hoogst persoonlijke hand van de schilder. Het is een zeer onderzoekende hand die de grenzen van het eigen voelen en denken aftast door te kijken, door heel dichtbij te komen om dan weer afstand te nemen. Het eindresultaat: een uniek geschilderde vertaling van dit proces, een beeld van verf op verf, vol betekenis.

Wanneer: zaterdag 21 mei, 11-13u

Waar: Sint-Gillis (Brussel)

Prijs: 8 euro

SCHILDERKUNST VAN NU
Een blik op enkele hedendaagse schilderspraktijken
Hoe beleven hedendaagse schilders de actie van het schilderen, de balans tussen figuratie en abstractie, de keuze voor bepaalde materialen, dragers, technieken, textuur, thema’s en de uitwerking van deze thema’s? Hoe komen ze telkens weer tot een eigen oplossing? 
Tijdens deze reeks atelierbezoeken maken we kennis met verschillende kunstenaars, die elk vanuit hun eigen invalshoek een heel eigen beeldtaal ontwikkelen.