Vanmoerkerke Collectie

VOLZET

atelierbezoek | Oostende | 15 oktober 2016
Eind jaren ‘90 begon Mark Vanmoerkerke ‘uit zottigheid’ hedendaagse kunst te verzamelen. Nu kan hij zich één van de belangrijkste collectioneurs van Vlaanderen noemen. Zijn verzameling heeft hij thematisch uitgepuurd rond hedendaagse kunst uit Amerika en Europa na 1960. Sinds 2007 stelt Vanmoerkerke zijn collectie tentoon in 2 loodsen op het oud vliegveld van Oostende, waar hij ook zijn mobiele bureaus heeft ondergebracht.
Voor hem is het een goede manier om zijn collectie zo vaak mogelijk te zien en tussen zijn kunst te kunnen werken. In deze ruimtes toont Vanmoerkerke tijdelijke tentoonstellingen, waarvoor hij telkens een gastcurator aantrekt. We vernemen alles over het verhaal achter de collectie en bezoeken met een gids de expo ‘It’s Obvious’.

WANNEER: ZATERDAG 15 OKTOBER, 15 UUR
WAAR: OOSTENDE
PRIJS: 10 EURO

België is rijk aan private kunstverzamelingen. Bovendien komen collectioneurs steeds vaker naar buiten met hun collectie. Ze tonen hun verzameling in hoogstaande tentoonstellingen en presentatieruimtes die hun naam dragen. 
Dit najaar bezoeken we een aantal private initiatieven en ontdekken we het verhaal achter de verzamelaar en zijn collectie. Van waaruit zijn de verzamelingen gegroeid, wat is hun focus, hoe evolueren ze en welke plaats nemen ze in binnen de kunstwereld?