SARAH & CHARLES

Bezoeken voorjaar 2017: TIJD VOOR INTERACTIE

atelierbezoek | Brussel | 21 januari 2017
Het beeldend werk van Sarah&Charles is bij uitstek multidisciplinair. Dit kunstenaarskoppel maakt sculpturen, installaties en films, waarbij spel en illusie een belangrijke plaats innemen. De werken nemen je mee in een verhaal, maar zetten je net zo goed op het verkeerde been.


Toen ze elkaar 17 jaar geleden leerden kennen, gingen Sarah&Charles nadenken over een gezamenlijke identiteit en kozen ze ervoor hun achternamen nooit meer te gebruiken. Hun eerste ‘officiële’ werk maakten ze in 2004 en sindsdien zijn ze blijven samenwerken. Tijdens hun studies aan het HISK (Hoger Instituut Schone Kunsten Gent) konden ze samen verder groeien.

Als kunstenaarskoppel opereren geeft een heel andere dynamiek dan als artiest solo aan het werk zijn. Tijdens dit atelierbezoek vertellen Sarah en Charles over de bijzondere dynamiek van het samen kunst maken.

WANNEER: ZATERDAG 21 JANUARI OM 14U
WAAR: BRUSSEL (CENTRUM)
PRIJS: 8 EURO

BEZOEKEN VOORJAAR 2017: TIJD VOOR INTERACTIE!
Samenwerkingen tussen kunstenaars zijn van alle tijden. Toch mogen we de laatste jaren van een opvallende tendens waarbij kunstenaars ideeën uitwisselen, samen aan de slag gaan of een collectief vormen. Tijdens zes bezoeken bekijken we welke vormen deze samenwerkingen zoal kunnen aannemen. Ze komen samen naar aanleiding van een project, een gezamenlijke tentoonstelling, een gedeelde ruimte of een gedeelde focus. De rode draad bij de bezoeken dit voorjaar: connectie, beïnvloeding en interactie.

(Foto: Jasmine Van Hevel)