FREDERIK VAN SIMAEY EN MANOR GRUNEWALD

Bezoeken voorjaar 2017: TIJD VOOR INTERACTIE

atelierbezoek | Mechelen | 25 juni 2017
Voor de tentoonstelling ‘NothingComparesToYou’ in De Garage zoeken Frederik Van Simaey en Manor Grunewald bewust de samenwerking op. Tijdens deze rondleiding vertellen ze op welke manier dat gebeurde.


Frederik Van Simaey 
(°1979) recycleert en transformeert alledaagse, ogenschijnlijk waardeloze dingen tot kunstwerk. Het onopvallende merkt hij op en laadt hij met een minimale ingreep op met artistieke inhoud. Op een poëtische, verbeeldingsrijke en soms geestige manier laat hij gevonden voorwerpen en materialen van betekenis veranderen en creëert hij een bewuste spanning tussen concept, werkelijkheid en verwachting.

Manor Grunewald (°1985) maakt schilderijen, studies en recent ook objecten. Ook hij werkt doorgaans met gevonden beeldmateriaal, elementen die hij op een geheel eigen manier filtert en verwerkt. Hij focust op het proces van het transformeren van beelden. Daarbij spelen het ​​drukproces en het gebruik van uiteenlopende technieken, een bijzondere rol  in zijn composities. Zijn hybride beelden vervlechten idee en experiment, orde en chaos, creatie en destructie op een geheel eigen manier.

WANNEER: ZONDAG 25 JUNI OM 14U
WAAR: MECHELEN
PRIJS: 8 EURO

BEZOEKEN VOORJAAR 2017: TIJD VOOR INTERACTIE!
Samenwerkingen tussen kunstenaars zijn van alle tijden. Toch mogen we de laatste jaren van een opvallende tendens waarbij kunstenaars ideeën uitwisselen, samen aan de slag gaan of een collectief vormen. Tijdens zes bezoeken bekijken we welke vormen deze samenwerkingen zoal kunnen aannemen. Ze komen samen naar aanleiding van een project, een gezamenlijke tentoonstelling, een gedeelde ruimte of een gedeelde focus. De rode draad bij de bezoeken dit voorjaar: connectie, beïnvloeding en interactie.