ANNE AUSLOOS - VOLZET!

Bezoeken najaar 2017: MATERIE

atelierbezoek | Antwerpen | 19 november 2017
In het werk van Anne Ausloos speelt aarde een cruciale rol. Vanuit haar onderzoek naar materie - met name klei in het landschap - komt ze tot beeldende presentaties.

Sedert een aantal jaren neemt Anne deel aan een langetermijnproject van de kunststichting De Bewaerschole met als titel ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’. Ze werkt met aarde, die ze in het landschap heeft opgedolven. Haar werkmateriaal bevindt zich dus in het landschap: slib, sediment, klei, aarde en water. Anne: ‘Ik wil de krachten, transformatie, processen en structuren van aarde en klei visualiseren die plaatsvinden bij blootstelling aan warmte, lucht, licht en zwaartekracht.’

Haar werk is een uitnodiging om na te denken over de interactie tussen materiaal en beeld, tussen materie, het artistiek proces, kunstenaars, ecologie en samenleving.

WANNEER: ZONDAG 19 NOVEMBER OM 14U
WAAR: ANTWERPEN
PRIJS: 8 EURO


BEZOEKEN NAJAAR 2017: MATERIE

ma·te·rie (de; v; meervoud: materiën, materies); 1. (grond)stof; 2. onderwerp (om over te spreken, te schrijven).

In de kunst is materie niet enkel de grondstof waarmee een kunstenaar aan de slag gaat. Vaak brengt het een belangrijke bijdrage aan de betekenis of het onderwerp van het werk. Meer nog, voor heel wat kunstenaars vormt de materie het onderwerp zelf.

Elk materiaal heeft eigen kenmerken en vormt zo ook eigen uitdagingen. Of het nu om glaskunst, textiel, beeldhouwkunst, metaal- of houtbewerking gaat: het materiaal gedraagt zich niet altijd zoals een kunstenaar wil. Maar de barrières die een kunstenaar moet overwinnen om de materie te beheersen maken de artistieke zoektocht net verrassend en zinvol.

Tijdens de atelierbezoeken maken we kennis met verschillende kunstenaars die materie centraal zetten in hun werk. Ze tonen hun creatieproces, van idee tot realisatie, van materie tot kunst.