TIM VOLCKAERT

Bezoeken voorjaar 2018: LANDSCHAP

atelierbezoek | Oudenaarde | 24 februari 2018
Het landschap in al zijn hoedanigheden vormt de oorsprong van het werk van Tim Volckaert (1979). In zijn tekeningen, sculpturen en acties neemt hij het beeld van het landschap vaak als uitgangspunt. Dat landschap gebruikt hij als decor, als middel om zijn visie of zijn wereldbeeld te vertalen en zichtbaar te maken.
Volckaert staat stil bij de dualiteit die eigen is aan de geschiedenis van het westers denken, bij de manier waarop we omgaan met onze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de huidige milieuproblematiek. De manier waarop de kunstenaar deze kritische reflectie vormgeeft, oogt poëtisch. Recent verscheen ‘Archivist, an introduction to the work of Tim Volckaert’, een lijvig naslagwerk over zijn werk van de voorbije 20 jaar.

WANNEER: zaterdag 24 februari om 14u
WAAR: Oudenaarde
PRIJS: 8 euro

BEZOEKEN VOORJAAR 2018: LANDSCHAP

We zien de wereld in sneltempo veranderen. Het klimaat wijzigt en de ecologische problematiek staat hoog op
de agenda. Ook het landschap ondergaat veranderingen. Hoe weerspiegelt zich dat in de praktijk van kunstenaars? Hoe kan 21e eeuwse landschapskunst eruit zien? In het voorjaar van 2018
ontmoeten we kunstenaars die werken rond dit actuele thema.