KOEN VAN DEN BROEK - UITGESTELD

Bezoeken voorjaar 2018: LANDSCHAP

atelierbezoek | Merksem | 23 juni 2018
Koen van den Broek (1973) schildert landschappen. Zijn interesse gaat voornamelijk naar het stedelijke - in hoofdzaak Amerikaanse en Aziatische - landschap. Hij gebruikt zijn fototoestel als schetsboek. UITGESTELD TOT SEPTEMBER 2018!

Hij maakt snapshots waarbij hij kadreert waar wij aan voorbijlopen: een drempel, een riool, een barst in de weg. Vanuit zijn fascinatie voor de geometrische en stedelijke ruimte houdt hij zich bezig met de vraag hoe je het fotografisch oog vertaalt in een beeld. In de werken van Koen van den Broek zit altijd een graad van abstrahering. Dat geeft zijn werk een grafisch karakter. Architecturale details en schaduwen worden picturale elementen. Zijn schilderijen hebben een uitgesproken ritme van kleur en lijn.

WANNEER: zaterdag 23 juni om 14u
WAAR: Merksem
PRIJS: 8 euro


BEZOEKEN VOORJAAR 2018: LANDSCHAP

We zien de wereld in sneltempo veranderen. Het klimaat wijzigt en de ecologische problematiek staat hoog op
de agenda. Ook het landschap ondergaat veranderingen. Hoe weerspiegelt zich dat in de praktijk van kunstenaars? Hoe kan 21e eeuwse landschapskunst eruit zien? In het voorjaar van 2018
ontmoeten we kunstenaars die werken rond dit actuele thema.