Gert Robijns

atelierbezoek | 28 april 2012
Gert Robijns (°1972) is een kunstenaar die (h)eerlijk eigenzinnig werkt aan een oeuvre waarin idee na idee zichtbaar wordt in haast surreële sculpturen, installaties en video's. Hij vestigt daarbij de aandacht van de toeschouwer op aspecten als waarneming en intuïtie.

Dat schaal een sleutelbegrip is in de artistieke woordenschat van Gert Robijns toont zijn recent project Het Dorp erg duidelijk aan. Hij bouwde een kopie van de kerk en de pastorie van Gotem, het dorp waarin hij opgroeide en dat op schaal 60/100. Hij verplaatste het op een in onbruik geraakte startbaan van een militair vliegveld, 10 kilometer verder op. De realiteit als een velletje papier; het wordt weggeblazen door de wind en komt elders weer neer. Dergelijke interventies, uiteraard kleiner van opzet, waarbij ‘verplaatsing’ een belangrijk element vormt, zijn een terugkerend thema in Robijns’ werk.

Zijn speelse opstellingen en interventies zijn verstoringen: dingen raken uit evenwicht en bieden op die manier de mogelijkheid om er anders tegen aan te kijken. Interactie met het publiek is een rode draad in zijn creaties.


Wanneer: zaterdag 28 april 2012, 10u

Waar: Marcinelle

Prijs: 8 euro