360°

KUNSTWERKT en Kunstenpunt startten in 2015 het project ‘360°’ op voor cultuurwerkers die op lokaal vlak (willen) werken rond beeldende kunst. Het project neemt de vorm aan van inspirerende sessies, waarin telkens ruimte wordt gemaakt voor de voorstelling van ‘good practices’ én voor een ‘werksessie’ waarin ervaringsuitwisseling centraal staat.

Veel lokale cultuurbeleidsmedewerkers worstelen met de vraag hoe ze kwalitatief kunnen programmeren en daarbij zowel professionele als amateurkunstenaars kunnen betrekken.
De trend naar professionalisering en specialisering heeft in de kunsten scheidingen aangebracht: de scheiding tussen disciplines en de scheiding tussen ‘professioneel’ en ‘amateur’. De afgelopen jaren is echter een tendens voelbaar waarbij bruggen worden gebouwd en een dialoog wordt opgezet tussen amateur- en professionele kunsten.

De kernideeën die tijdens de vijf sessies aan het licht kwamen, zitten in dit beeld vervat: