Breedbeeld

Breedbeeld focust op mensen in armoede en de begeleiders in de kunstateliers van verenigingen waar armen het woord nemen. Beeldende kunstenaars met sociale voeling begeleiden bestaande ateliers om zelf samen beeldend werk te creëren en naar buiten te komen met de resultaten. Door samen te werken met het lokale middenveld, nieuwe groepsleden te werven en in dialoog te treden met de buurt, verbreedt het project de leefwereld van alle betrokkenen en verzamelt Kunstwerkt de nodige expertise om mensen in armoede (MIA) beter te ondersteunen.