LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

Uit de Collectie | Sol LeWitt

expo | Gent | 14 maart tot 4 oktober 2015
http://www.smak.be
Sol LeWitt (°1928 - +2007, VS) is één van de belangrijkste kunstenaars uit de minimal art en de conceptuele kunst. Hij stond mee aan de wieg van de radicale, rationeel gerichte esthetiek die werd ingezet als tegenreactie op het op emotie gerichte Amerikaanse expressionisme uit de jaren ’50 en ’60.

Bij minimal art werd de vorm van kunstwerken tot in het extreme gereduceerd. Conceptuele kunst ging nog een stap verder en stelde het belang van het achterliggende idee of concept van kunstwerken boven de schoonheid of fysieke vorm ervan. Belangrijk bij beide stromingen is ook het naar de achtergrond verdwijnen van de kunstenaar als maker van kunst. Vanaf 1968 realiseerde LeWitt zijn zogenaamde ‘wall drawings’: monumentale, meestal geometrische muurtekeningen die volgens heldere en strikte instructies werden uitgevoerd, en dit niet langer door de kunstenaar zelf maar door medewerkers. In 1976 kocht S.M.A.K. één van Sol LeWitts wall drawings aan: ‘Wall Drawing Nr.39 / Intersecting Bands of four Colors (Black – Blue – Red – Yellow) from four Directions – 90 cm wide (symmetrically)’ (1976).

Voor het eerst sinds de opening van het museum in 1999 wordt dit werk op grote schaal uitgevoerd. Het is meteen ook het startschot voor een dynamische presentatie ‘in progress’ rond minimal art en conceptuele kunst uit de S.M.A.K.-collectie en voor enkele performances met de wall drawing als vertrekpunt. Op deze manier gaan vluchtige tentoonstellings- en kunstvormen diverse relaties aan met het monumentale werk van Sol LeWitt, de enige constante binnen deze op zich ook tijdelijke presentatie.