LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

Juan Maria Bollé

Solitiude

expo | tervuren | 26 januari tot 25 februari 2018
http://www.juanmariabolle.be
Individuele Expo Juan Maria Bollé 'SOLITUDE'

Juan Maria Bollé

Juan Maria Bollé is een schilder ‘pur sang’. In de luwte van de hedendaagse kunst werkt hij consequent aan een eigen taal die aansluit bij de internationale heropleving van de figuratieve schilderkunst. Daarbij gaat hij in dialoog met de  kunsthistorische traditie om er op een persoonlijke en authentieke manier op verder te bouwen.

Zijn schilderijen zijn ‘trage’ schilderijen. Ze willen de kijker niet onmiddellijk verleiden of provoceren. De toeschouwer moet de tijd nemen om de doeken te lezen. Juan Maria Bollé  gaat als kunstenaar niet op zoek naar wat een kunstwerk al dan niet hedendaags maakt, maar integendeel, naar wat een schilderij precies tijdloos maakt.

De schilderijen zijn dikwijls getekend door een  “unheimlich” gevoel dat niet eenduidig te interpreteren valt.