LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

Koen Theys: Home-made Victories

expo | Gent | 30 maart tot 18 augustus 2013
http://www.smak.be
Met HOME-MADE VICTORIES brengt S.M.A.K. de eerste grote overzichtstentoonstelling van Koen Theys (°1963, Brussel), een pionier van de Belgische videokunst. De tentoonstelling is opgevat als een doorsnede van Theys’ oeuvre van de vroege jaren ’80 tot nu.

Zijn eerste video’s vertonen sterke linken met de punkbeweging en zijn verwant aan werk van Paul McCarthy, Mike Kelley en Tony Oursler. Parallel met de punk tonen deze kunstenaars dat geweld niet langer op een traditionele manier in beeld kan worden gebracht. Met soms erg gewelddadige beelden leveren ze kritiek op de heersende machtsstructuren. Ook Theys’ werk getuigt van een doorgedreven kritische visie op de maatschappij, kunst en cultuur. Met humor en ironie belicht hij de tegenstrijdigheden die hij er als actuele kunstenaar in ontdekt en ervaart. In de jaren ’90 maakt Theys monumentale fotocollages waarin hij het typisch menselijke innerlijke conflict tussen ‘uniek willen zijn’ maar tegelijk ‘bij de groep willen horen’ thematiseert. Omkeringen, vervormingen, verdubbelingen, spiegelingen en herhalingen worden zijn vormentaal. Als een extra accent op dit typische kenmerk van Theys’ oeuvre komen spiegelingen en beeldecho’s in dit tentoonstellingparcours voor.

Wanneer eind jaren ’90 het digitale beeld nieuwe mogelijkheden opent, grijpt de kunstenaar terug naar zijn oude liefde: videokunst. Het gevoel voor drama uit zijn vroege video’s blijft aanwezig maar krijgt een brutale, komische toets. Theys’ fascinatie voor het ‘massaornament’ – denk aan waterballetten of Chinese massachoreografieën – wordt steeds duidelijker zichtbaar. Dit uit zich in lange films met een langzaam verloop en een monumentaal karakter. Met een humoristische knipoog verdiept de kunstenaar zich in fenomenen uit de massacultuur, internet en de wereld van spektakel. Theys’ recentste werk verwijst ook expliciet naar de kunstgeschiedenis: hij becommentarieert de traditie niet alleen maar geeft ze tegelijk een nieuwe wending door middel van het relatief jonge medium videokunst.