LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

ENSEMBLEMATIC

expo | Gent | 15 september 2012 tot 2 juni 2013
http://www.smak.be
In ENSEMBLEMATIC presenteert S.M.A.K. enkele van de opvallendste ensembles uit zijn collectie. Naast representatieve werken, worden ook verrassende en atypische werken binnen het oeuvre van een kunstenaar opgesteld. Zo worden bijvoorbeeld van Panamarenko vooral kleine objecten getoond in plaats van zijn monumentale vliegmachines. Verschillende kunstenaars werden betrokken bij de opstelling.

S.M.A.K. blijft elke dag nog geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek voor het presenteren van de eigen kunstcollectie. In afwachting van een adequate en op de verzameling gerichte uitbreiding van het museumgebouw wordt de collectie eens te meer extra in de schijnwerpers gezet.

Waarom ensembles?

Tot juni 2013 biedt ‘ENSEMBLEMATIC’ inzicht in het verzamelbeleid van S.M.A.K. Omdat de kunstenaar in het museum centraal staat is ‘ensemblevorming’ een belangrijk aandachtspunt bij uitbreiding van de collectie. In plaats van kunstenaars te vertegenwoordigen aan de hand van één sleutelwerk, wil S.M.A.K. oeuvres in de diepte verzamelen om ze zo in al hun complexiteit te kunnen vatten. In deze tentoonstelling weerklinkt niet alleen deze visie van S.M.A.K., maar vooral ook de unieke en intense relatie van het museum met individuele kunstenaars.

Veranderingen op til

Met de collectiepresentatie die sinds midden september in S.M.A.K. loopt, willen we alle registers opentrekken. De opstelling zoals ze nu in het museum te zien is, toont slechts enkele highlights uit onze collectie. Daarom zullen de werken tot eind maart geleidelijk aan worden gewijzigd.

- Het ensemble van Bruce Nauman werd vervangen door een presentatie met werk van Berlinde De Bruyckere.
- Het werk van Wim Delvoye verhuist terug naar het depot om plaats te maken voor een ensemble van Raoul De Keyser.
- Het werk 'Nocturnal Garden Scene’ van Mark Manders vertrok op bruikleen en wordt vervangen door zijn ‘Momentenmachine’.
- Ondertussen kreeg Marcel Broodthaers' 'Mosselpot' een plaats.
- Het werk 'Feltra' werd aan het ensemble van Panamarenko toegevoegd.
- Bij Morellet werd het werk  "tableau 5°, 95° avec les deux diagonales d'un carré 0°, 90°" vervangen door het gerestaureerde "2 carrés".
- Het werk 'Wirtschaftswerte' van Beuys werd terug opgesteld.