LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

KunstNu | Manuel Burgener

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
http://www.smak.be
Vanaf 22 juni exposeert de Zwitserse kunstenaar Manuel Burgener in de KunstNu-ruimte van S.M.A.K. Elk jaar nodigt het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst enkele beloftevolle jonge kunstenaars uit om hun eerste museale solopresentatie te realiseren. Burgener is de tweede jonge kunstenaar die dit jaar zal exposeren in de KunstNu-ruimte.

Burgener’s sculpturen, assemblages en fotogrammen nemen een unieke positie in binnen het hedendaagse discours over sculptuur en kunst in het algemeen. Terwijl veel beeldhouwers van zijn generatie op zoek gaan naar een relevante en individuele positie ten opzichte van sculptuur, stelt Burgener deze positie zelf in vraag. Hij bestudeert deze op een uitgesproken, bijna emotionele manier. Manuel Burgener werkt met basismaterialen uit het dagelijks leven zoals hout, glas, fotopapier en gevonden voorwerpen. Daarmee stelt hij voortdurend zijn positie als beeldhouwer in vraag, die hij als volkomen veranderlijk beschouwt.   

Burgener’s werken bevinden zich voortdurend in een ‘schemerzone’ of een ‘tussenstatus’. In die zin zou je zijn sculpturen kunnen zien als noch sculptuur, noch louter materiaal. Als een gevolg daarvan zou je zelfs kunnen zeggen dat ze noch kunst zijn, noch zuiver object. Bekeken vanuit het perspectief van een tentoonstelling: noch gepresenteerd, noch alleen maar geplaatst.

Deze ‘tussen’-positie vormt het uitgangspunt van  Manuel Burgeners solopresentatie in de ‘KunstNu’-ruimte van S.M.A.K. Deze specifieke ruimte bezit in feite zelf alle kenmerken van een ‘schemerzone’. Ze is noch een tentoonstellingsruimte, noch een loutere verbindingsgang, ze kent einde noch begin, is gelegen tussen twee trappen en heeft zelfs geen eigen verdieping.

Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de samenwerking met Pro Helvetia.