LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

De Collectie

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
http://www.smak.be
De vier zalen van deze tentoonstelling belichten als aparte hoofdstukken verschillende functies die kunst kan aannemen.

Kunstwerken kunnen het menselijke lichaam definiëren en positioneren in zijn omgeving, gaande van de museumzalen tot het landschap. Maar ze kunnen ook bewegingen en activiteiten blootleggen in het (urbane) landschap, bijvoorbeeld onder de vorm van architecturale modellen. Of ze creëren situaties waarin de bezoeker een essentiële rol krijgt toebedeeld en waarin zijn deelname wordt bevraagd.

De kunstwerken die in S.MA.K. worden getoond bestrijken verschillende historische perioden uit de afgelopen vijftig jaar. De tentoonstelling gaat van tendensen uit het minimalisme en het post-minimalisme, over de conceptuele kunst en de land art, tot exemplarische kwesties uit de relationele kunst.
De meeste kunstwerken komen uit de collectie, maar S.M.A.K. zal aanvullend enkele gastkunstenaars uitnodigen.

Met werken van uit de collectie van Stanley Brouwn, James Lee Byars, David Claerbout, Lili Dujourie, Hamish Fulton, Richard Long, Aleksandra Mir, Dennis Oppenheim, Jorge Pardo, Royden Rabinowitch, Niele Toroni, Lois Weinberger, Lawrence Weiner, Heimo Zobernig.

Kunstenaars te gast: Liam Gillick & Franz-Erhard Walther