LAATST TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN BOVENAAN:

Re: Painted

Schilderijen uit de Collectie

expo | Gent | 25 januari tot 27 april 2014
http://www.smak.be
‘Re: Painted’ is gewijd aan schilderkunst in de museumcollectie. Over generaties, nationaliteiten en stromingen heen wordt gekeken naar hoe kunstenaars uit de collectie omgaan met enkele fundamentele schilderkunstige vragen: het tentoonstellingsparcours loopt via figuratie over abstractie tot recente ontwikkelingen die het medium schilderkunst overstijgen.

Elke zaal vertrekt vanuit één minder evident werk uit de collectie, waaraan de andere werken zich vasthechten. Het eerste luik, over figuratie, opent met ‘The Offering’ (1993) van Jan Van Imschoot en brengt ons bij de vraag hoe het menselijke lichaam door kunstenaars in de collectie inhoudelijk en schildertechnisch wordt vormgegeven.

De middenvleugel van de tentoonstelling kijkt naar drie manieren waarop schilders uit de collectie komen tot abstractie. De eerste zaal focust op geste en materie, en vloeit voort uit een waterverfschilderij van de avant-gardistische schilder-dichter Henri Michaux. ‘From Here To The West And Back’ (2008) van Koen van den Broek vormt het uitgangspunt van de zaal rond vlakverdeling en compositie. De kunstenaars in de derde zaal van dit luik, opgehangen aan ‘Tischdecke’ (1965) van Konrad Lueg, zetten zich via herhaling en reproductie af tegen het ideaal van het schildergenie.

Het derde luik van de tentoonstelling overschrijdt de grenzen van verf, borstel en canvas. Schilderkunst als medium wordt al vanaf het begin van de 20ste eeuw in vraag gesteld, maar sinds de opkomst van het interdisciplinaire discours in de jaren 1990 worden alle tussenschotten opgeheven. Dit luik vertrekt vanuit het werk ‘Hand-painted cloth used to cleaning window’ (2008) van Lee Kit. De zachte, pastelblauwe strepen zijn nog met de hand geschilderd, maar het concept overstijgt het doek: naast de bevuilde, licht verfrommelde vod hangt een foto van de kunstenaar die met dezelfde vod zijn ramen lapt.

Met werk van Karel Appel, Art & Language, Evelyne Axell, Francis Bacon, Gaston Bertrand, André Beullens, Michaël Borremans, Franky DC, Mil Ceulemans, Amedée Cortier, Raoul De Keyser, Karel Dierickx, Lydia Dona, Marlene Dumas, Rainer Fetting, Tatjana Gerhard, Karin Hanssen, Kati Heck, Mary Heilmann, Lee Kit, Masato Kobayashi, Eugene Leroy, Konrad Lueg, Oliver Lutz, Werner Mannaers, Rik Meijers, Henri Michaux, Oscar Murillo, Navid Nuur, Oswald Oberhuber, Blinky Palermo, Luc Peire, Tomas Rajlich, Antonio Saura, Jan Schoonhoven, Tove Storch, Emilio Tadini, Niele Toroni, Luc Tuymans, Juan Uslé, Engelbert Van Anderlecht, Koen van den Broek, Dirk Vander Eecken, Jan Van Imschoot, Anne-Mie Van Kerckhoven, Philippe Van Snick, Angel Vergara, Jef Verheyen, Claude Viallat, Kelley Walker en Marthe Wéry.