Naar een heropstart

Vraag je je af of je atelierwerking komende maandag opnieuw mag opstarten en of je opnieuw workshops mag organiseren?

Afgaande op de info waarover we vanavond zelf beschikken denken we dat je hiermee best nog even wacht tot eind volgende week. We houden de situatie dag na dag in de gaten en berichten op onze website wanneer we zelf meer nieuws hebben. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, sturen we ook een nieuwsbrief uit.

Woensdag kondigde de Veiligheidsraad een hele reeks versoepelingen aan die vanaf maandag 8 juni en in de zomermaanden van kracht worden. Ook voor de amateurkunsten werd er, na 3 maanden, perspectief gecreëerd voor een gefaseerde heropstart van activiteiten.

Premier Wilmès kondigde op de persconferentie aan dat culturele activiteiten zonder publiek met maximaal 20 deelnemers vanaf 8 juni opnieuw mogelijk zijn, als ze georganiseerd worden volgens de veiligheidsprotocollen van de sector. Die protocollen moeten goedgekeurd worden door de bevoegde minister, na overleg met de GEES. De Federatie en Socius werkten aan een sectorgids sociaal-cultureel werk en amateurkunsten die reeds enkele weken klaar ligt voor validatie.

Ondanks vele gesprekken met zowel het departement cultuur, het kabinet cultuur als de GEES, kregen we vandaag echter te horen dat het departement cultuur dan toch één overkoepelend basisprotocol zal opstellen voor de brede cultuursector. Het is dit basisprotocol dat, na advies van de GEES, goedgekeurd moet worden door de bevoegde minister. We verwachten dat dit tegen eind volgende week zal gebeuren.

Voor meer info hierover: https://cjsm.be/cultuur/nieuws/protocollen-rond-heropstart-cultuursector-voorbereiding

Veilig hervatten? Check Coronagids Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. In afwachting van het basisprotocol kun je deze coronagids al raadplegen.

Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je binnenkort ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (professionele kunsten, toerisme, sport, welzijn, jeugd, …). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan.  

Kunstwerkt zet de richtlijnen die relevant zijn voor atelierwerkingen en de organisatie van tentoonstellingen of workshops eveneens op haar website van zodra het basisprotocol is goedgekeurd. We verwachten dat dit tegen eind volgende week het geval zal zijn.

We houden je op de hoogte!