Red onze planeet

ma 16 nov 2015


De cultuursector roept de Belgische overheden op om tot het uiterste te gaan in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook KUNSTWERKT ondertekende de open brief, waarin wordt gepleit voor een bindend en wereldwijd klimaatakkoord, dat niet alleen de weg uitstippelt naar een koolstofarme toekomst maar dat de opstap vormt naar een veerkrachtige en rechtvaardige maatschappij.