Visite past helemaal binnen de leerdoelen vierde, vijfde en zesde leerjaar!

do 6 jun 2019


Een aantal doelen op een rijtje:

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN LEREN LEREN:

 

De leerlingen kunnen:

-          respect en waardering opbrengen in de omgang met anderen

-          zich discreet opstellen

-          een gesprek voeren met een volwassene

-          een zekere expressiviteit aanwenden

-          actief luisteren

-          verbale en non-verbale informatie gebruiken om elkaar beter te begrijpen

-          samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine

 

De leerlingen:

-          gaan creatief om met taken en opdrachten

-          nemen initiatief

-          zijn gemotiveerd

 

MUZISCHE VORMING

-          de leerlingen ontdekken beeldelementen

-          kinderen vinden plezier en voldoening in beeldend vormgeven

-          kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk werkstuk

-          kinderen praten over eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel inhoud als vorm). Praten over een werk intensifieert het kijken

-          kinderen praten over beelden uit hun omgeving

-          kinderen ervaren dat beelden een inhoud, betekenis of doel kunnen hebben

-          kinderen genieten ervan naar beeldend werk van zichzelf en anderen te kijken en erover te praten.