EEN VZW

Een nieuwe vzw-wetgeving

In 2019 werd het vennootschaps- en verenigingsrecht hervormd, in februari 2019 werd de nieuwe wetgeving goedgekeurd. Deze nieuwe regelgeving is ook van toepassing op vzw’s. 

De regelgeving gaat vooral over vennootschappen, maar ook vzw’s krijgen een aantal nieuwe spelregels. 

  • Op 1 mei 2019 trad het wetboek in werking. 
  • Voor bestaande vzw’s is de wet van toepassing sinds 1 januari 2020, voor wat betreft de regels van dwingend recht. Bestaande vzw’s mogen zich al vanaf 1 januari 2020 vrijwillig helemaal (of: volledig) aan de wet aanpassen. 
  • De statuten moeten in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving.  
    (zodra je een aanpassing doet aan je statuten ben je, vanaf 01/01/20, verplicht om in één beweging je volledige statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-wet). Zelfs als je statuten pas tegen 1 januari 2024 zijn aangepast, moet je vzw zich wel al vanaf 1 januari 2020 aan de regels houden. 

Wat verandert er allemaal?

Voor uitgebreide info en de laatste updates verwijzen we graag door naar de website van Scwitch.
We lijsten op deze pagina alvast de voornaamste wijzigingen en aandachtspunten op.

ANDERE SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Wat zijn nog andere mogelijkheden wanneer je als kunstenaars (zakelijk) wil gaan samenwerken?
Je vindt erg duidelijke en gedetailleerde info in deze brochure van Cultuurloket, met daarin de nieuwe regels rond samen ondernemen, welke organisatievormen er zijn, wat de verschillen zijn tussen een vereniging, vennootschap en stichting,...