Tentoonstellingsovereenkomst 

Deze overeenkomst wordt opgesteld tussen organisator en kunstenaar bij het bespreken van een tentoonstellingsvoorstel. Hierin worden afspraken gemaakt over het concept en de manier van samenwerken. Bekijk hier een voorbeeld.

Consignatieovereenkomst 

Deze overeenkomst wordt gebruikt bij uitlening van een werk voor tentoonstellings- en verkoopsdoeleinden. Bekijk hier een voorbeeld.

Overeenkomst voor afstand beeldrecht  

Het beeldrecht is een bijzondere benaming van het auteursrecht waarin de maker van een afgebeeld kunstwerk of object publicatie van een afbeelding van zijn werk kan verhinderen. Bekijk hier een voorbeeld.

Verkoopsovereenkomst 

Dit document wordt tussen koper en kunstenaar opgesteld, bij de verkoop van een werk. Bekijk hier een voorbeeld.

Uitleenovereenkomst 

Dit document wordt opgesteld tussen kunstenaar en organisator voor de uitlening van een werk. Bekijk hier een voorbeeld.

Condition report

Deze overeenkomst wordt ook 'staat van bevinding' genoemd. Bekijk hier een voorbeeld.