Reglement & praktische afspraken

Op eigen hout

In 2020 organiseert Kunstwerkt een open call naar schilders in Vlaanderen om hun versie van het ontbrekende paneel van het Lam Gods te schilderen. Wil je deelnemen? Lees dan eerst het reglement hieronder.

1. WAT 

In 2020 organiseert Kunstwerkt een open call naar alle schilders (16+) in Vlaanderen om hun versie van het gestolen of ontbrekende paneel van het Lam Gods te schilderen.  De deelnemers schilderen op een uniform houten paneel (zie verder). Een jury - ‘De rechtvaardige rechters’ - selecteert uit alle digitale inzendingen dertig werken. Deze worden in november 2020 in getoond een expo-installatie in het centrum van Gent. 
Het project kadert binnen ‘OMG’ Van Eyck was here’, waarmee Gent in 2020 zijn grootste Vlaamse meester viert. 

2. TIMING

Inschrijven van do 19 maart t/m zo 10 mei 2020
Toesturen houten paneel (naar B-POST afhaalpunt) begin juni 2020
Insturen werk (digitaal) + toelichting t/m zon 30 augustus 2020
Bekendmaken geselecteerde werken midden september 2020
Binnenbrengen werken za 24 okt of van ma 26 t/m vrij 30 oktober 2020 (zie 8)
Expo onder Stadshal Gent van za 7 november t/m zo 22 november 2020 (zie 9)
Ophalen werken (na expo) op zon 22 november of van 24 november t/m 1 december 2020 (zie 10)

3. WIE KAN DEELNEMEN 

Alle schilders vanaf 16 jaar kunnen deelnemen. Elke deelnemer kan met 1 werk deelnemen. 

4. KOSTPRIJS 

Als deelnemer betaal je een bijdrage van 15 euro. In deze deelnameprijs is het paneel waarop je schildert (en de verzending ervan) inbegrepen. We versturen je binnenkort een mail waarmee je een B-post afhaalpunt van je keuze kan aanduiden. Begin juni wordt het paneel dan naar dit afhaalpunt verstuurd, waar je het binnen de 2 weken afhaalt. Je krijgt hiervan een melding.  

5. HOE DEELNEMEN  

Inschrijven kan vanaf 19 maart 2020 via www.kunstwerkt.be. In de eerste week van juni worden de houten panelen verstuurd*. Alle deelnemers schilderen op dit uniform houten paneel, eigen panelen zijn niet toegestaan**. De afmetingen hiervan zijn identiek aan de afmetingen van het gestolen paneel (H 147 x B 55 x D 1,2 cm). Het paneel bestaat uit multiplex, afgewerkt met een meranti-fineerlaag. Als je schilderij klaar is, stuur je online een foto ervan (én korte toelichting erover) door. We versturen je per mail een link door waarmee je je foto kunt uploaden via ons online platform Beeld. Een foto doorsturen kan t/m zondag 30 augustus 2020.  

Als je werk wordt geselecteerd voor de expo, verbind je je ertoe het werk naar Gent te brengen (zie punt 8). Achteraf kan je je werk afhalen op verschillende momenten (zie punt 10). Niet-opgehaalde werken worden na 3 maanden eigendom van Kunstwerkt. 
 

* Moet je het paneel nog behandelen?  
Je bent vrij om het paneel al dan niet van een grondlaag (primer) te voorzien. 
Breng je een primer aan, dan doe je dit best op zowel de voor- als achterkant, dit om kromtrekken te vermijden.
Je bewaart het paneel ook best liggend (niet verticaal).

** Omwille van de expo - die in bijzondere installatie-vorm zal gegoten worden - laten we geen eigen houten panelen toe. Het is belangrijk dat alle panelen identiek aan elkaar zijn.

6. WAT WEL, WAT NIET 

We zoeken werk met een link naar het Lam Gods. Dus géén kopie van 'De rechtvaardige rechters', maar een eigen invulling. Alle schildertechnieken zijn toegelaten. Je kan schildertechnieken combineren met andere technieken, maar schilderen moet het hoofdkenmerk blijven. 
Blijf binnen de afmetingen van het paneel (H 147 x B 55 cm) en werk hierbij verticaal. Hou er in je ontwerp rekening mee dat de onderste en bovenste 2 cm van het paneel niet zichtbaar zullen zijn in de tentoonstellingsopstelling. Breng in deze zones ook geen reliëf aan. Ook op de achterkant van het paneel breng je geen reliëf aan. 

Bovendien is het niet toegestaan om het paneel op een zichtbare plek te signeren. De rechtvaardige jury wil immers alle werken anoniem kunnen beoordelen, rechtvaardig als ze zijn. 

7. DE SELECTIE 

Een panel van externe juryleden, genoemd ‘De rechtvaardige rechters’, zal begin september 30 werken anoniem selecteren. Wordt je werk geselecteerd, dan ontvang je daarvan bericht midden september 2020. 

8. BINNENBRENGEN VAN DE GESELECTEERDE WERKEN 

Als je werk wordt geselecteerd voor de expo, verbind je je ertoe het werk naar Gent te brengen. 
Je kan het werk binnenbrengen op volgende momenten: 

  • za 24 okt 2020 tussen 10u en 14u in de Academie voor Beeldende Kunst Gent (Offerlaan 3, 9000 Gent)  
  • van ma 26 t/m vrij 30 oktober 2020 tussen 10u en 17u (enkel ma 26 oktober 2020 kan tot 20u) bij Kunstwerkt (Bijlokesite, Bijlokekaai 7C - Gebouw 16 op de site, 9000 Gent) 

    Zorg ervoor dat je werk droog is en veilig ingepakt bij het binnenbrengen. 

9. DE EXPO 

De geselecteerde werken worden in een originele expo-installatie getoond onder de Gentse Stadshal van za 7 november t/m zo 22 november 2020. Er is steeds toezicht aanwezig en ’s nachts wordt de installatie goed afgesloten.  

Openingsuren expo: 
zat en zon: 10u-18u 
woe t/m vrij: 12u-18u 
Gesloten op maandag en dinsdag 

De toegang is gratis. 

10. AFHALEN VAN DE WERKEN NA DE EXPO 

Je kan je werken ophalen:

  • tijdens de finissage op zo 22 november 2020 (tussen 17u en 18u), meenemen werken om 18u
  • van 24 november t/m 1 december 2020 bij Kunstwerkt in Gent (op werkdagen tussen 10u en 17u).  

    Niet-opgehaalde werken worden na 24 februari 2021 eigendom van Kunstwerkt.

11. VERZEKERING 

De kunstwerken worden verzekerd door Kunstwerkt. De verzekering “Alle risico’s voor tentoonstellen” loopt vanaf 24 oktober 2020, dit is de aanvangsdatum van het binnenbrengen van de werken tot de uiterste afhaaldatum op 1 december 2020. De verzekeringswaarde per werk bedraagt maximaal 750 euro. In geval van schade worden de restauratie- of herstellingskosten vergoed.   

12. COPYRIGHT 

Kunstwerkt heeft het recht om afbeeldingen van de ingestuurde werken te publiceren in alle communicatiekanalen en in persberichten over het project. Het copyright wordt telkens correct vermeld of correct doorgegeven aan de pers. 

13. BETWISTINGEN 

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisatie voorgelegd. Zij neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen, verklaar je als deelnemer in te stemmen met het reglement. 

VRAGEN?   

Neem contact op met Kunstwerkt

Annemie Vingerhoets - annemie@kunstwerkt.be 
Anna De Paepe - anna@kunstwerkt.be 

09 235 22 70 
Bijlokekaai 7C, 9000 Gent 

Download hier het reglement