"Samen gaan we op zoek naar de beste manier om het thema te weerspiegelen in de ruimte"

Charlotte Geeraert (Netwerk Aalst) over Oooh

990 werken, 3 curatoren, evenveel locaties en 2 online juryrondes. Met deze opdracht ging Charlotte Geeraert (Netwerk Aalst) samen met Annelies Thoelen (Z33, Hasselt) en Jan Moeyaert (Stichting IJsberg, Damme) aan de slag. Het bleek een huzarenstukje, maar met drie unieke expo's als resultaat. Maar hoe doe je dat? Zo'n groepsexpo cureren? En hoe hard speelt de identiteit van Netwerk Aalst hierin mee? We schotelden Charlotte Geeraert deze (en meer) vragen voor. 

Met de open call Oooh zochten we - samen met Netwerk Aalst, Stichting IJsberg (Damme) en Z33 (Hasselt) - beeldend kunstenaars in alle disciplines om hun verwondering te tonen. Met keuze uit maar liefst 990 inzendingen stond er de drie curatoren Jan Moeyaert, Pieternel Vermoortel en Annelies Thoelen een pittige opdracht te wachten. De afgelopen periode bogen ze zich over de vele inzendingen van Oooh, waaruit ze drie unieke groepsexpo’s destilleerden. Samen zullen ze maar liefst 110 kunstenaars tentoonstellen, verspreid over drie locaties. 

Tijdens de voorbereidingen van Oooh vormden Pieternel Vermoortel en Charlotte Geeraert het selectieteam voor Netwerk Aalst.

Eerst en vooral; hoe verliep de (eerste) juryronde van Oooh? Het is toch wel een unieke manier van selecteren, zo met drie organisaties samen. Hoe ging dat in zijn werk?
Charlotte: "Tijdens de eerst juryronde stond ik perplex door de veelheid aan werken. Dankzij de begeleiding van Kunstwerkt kan ik met een tevreden gevoel terugblikken. Ook vond ik de vlotte samenwerking tussen de andere huizen heel fijn. De onderlinge verschillen in ervaring en stijl maakten de jurering heel boeiend. Iedere curator had een uiteenlopende achtergrond, wat ik net een pluspunt vond. We interpreteerden het thema elk op een andere manier met een diverse selectie als resultaat."

Vanuit welk uitgangspunt selecteer je de werken? Hoe bepaalt de ruimte en de identiteit van de organisatie de keuze van het werk?
Charlotte: "Een open call is een interessant format omdat je niet direct weet wat op je afkomt. Wat ik interessant vond aan Oooh, was de samenwerking tussen de verschillende huizen. Ik stelde hierdoor mijn eigen drijfveren in vraag. Ik lette telkens op de maatschappelijke gevoeligheden dat de kunstenaar uitdrukte of probeerde deelaspecten grondig te analyseren.

Het is altijd zeer moeilijk om een selectie te maken zonder dat je met de kunstenaars kan praten. Selecteren op basis van werk is iets wat we zelden doen. Meestal stappen we mee in een artistieke praktijk waarrond we ook ons huis vormgeven. Dit kader moet voldoen aan hun praktijk en niet omgekeerd. We vragen ons bij selecties altijd af wat een werk communiceert en hoe de praktijk een relatie met het publiek wilt aangaan."

Oooh is per definitie een groepstentoonstelling. Wat zijn voor jullie de grootste verschillen tussen solo-en groepstentoonstellingen, ook qua aanpak?
Charlotte: "Bij een solotentoonstelling kunnen we intensiever inzetten op ondersteuning. We gaan in dialoog met de kunstenaar. Bij een groepstentoonstelling is dat natuurlijk wat moeilijker. Binnen eenzelfde groep zijn er verschillende kunstenaars die verschillende vormen van ondersteuning nodig hebben. Daarom zoeken we per kunstenaar naar de juiste ondersteuning. Ook na de tentoonstelling proberen we, aan de hand van workshops of feedbackmomenten, nog steeds in te spelen op hun behoeftes."

De groepsexpo Oooh in Netwerk Aalst loopt van 3 oktober tot 6 december 2020.
Meer info over 
Oooh lees je hier.

Over Netwerk Aalst 

Charlotte Geeraert coördineert Netwerk Fabriek, een belangrijk onderdeel van cultuurhuis Netwerk Aalst. Netwerk Fabriek zet inhoudelijke contextuele programma´s op met verschillende actoren uit de stad. Ze zetten in op de maatschappelijke noden die het hier en nu van het stedelijke weefsel bepalen. In Netwerk Aalst willen ze met Fabriek het open huis zijn om lokale projecten, jonge kunstenaars en verschillende gemeenschappen een plek geven. Daarnaast verzorgt Charlotte de publieksprogrammatie voor alle luiken van Netwerk Aalst.

WEBSITE NETWERK AALST

Ontdek ook de interviews met Jan Moeyaert (Stichting IJsberg) & Annelies Thoelen (Z33) de mede-curatoren van Oooh.  
 
Tekst: Priscilla Devries