Verzeker je tentoonstelling via Kunstwerkt

Heb je een expositie op stapel staan? 
Kunstwerkt sloot een verzekeringspolis "Alle risico's' - Tentoonstellingen" af. Dus, laat je tentoonstellingen aan een voordelig tarief verzekeren via Kunstwerkt. Zowel groepen als kunstenaars kunnen een beroep doen op dit aanbod.Je kan ervoor kiezen om het transport van je werken mee te verzekeren.

De verzekering vangt dan aan op het moment waarop de werken de lokalen van de plaats van vertrek verlaten, met het oog op het vervoer naar de plaats van de tentoonstelling of beurs. De verzekering loopt ononderbroken voort tot op het ogenblik dat de kunstwerken terug keren in de oorspronkelijke lokalen.

PRAKTISCH

Je organiseert een expositie en wil deze laten verzekeren via Kunstwerkt. Hoe ga je  te werk?

  • Je vult een invulformulier in (in de rechterkolom van deze pagina te downloaden). Daarin wordt geïnformeerd naar de nodige gegevens voor het verzekeren van de tentoonstelling (de locatie, de duur van de tentoonstelling, of het vervoer al dan niet dient meeverzekerd te worden, gedetailleerde lijst van de kunstwerken, …).
  • Deze lijst stuur je ons zorgvuldig ingevuld terug, minstens 3 werkdagen voor aanvang van de verzekeringsperiode. Zo krijgen we voldoende tijd om de informatie door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.
  • De verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een premie, die voor iedere tentoonstelling afzonderlijk vastgesteld wordt. Daarin wordt rekening gehouden met de waarde en de aard van de verzekerde voorwerpen, het transport en de duur van de tentoonstelling. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de minimumpremie 60 euro, taksen en bijdragen inbegrepen. (Dit bedrag kan variëren, onder meer afhankelijk van de verzekeringswaarde, de aard van de werken, de duur van de tentoonstelling en of het vervoer al dan dient te worden meeverzekerd.)
  • BELANGRIJK: Je kan, indien je dat wenst, vooraf de berekening laten maken hoeveel de premie bij benadering zal bedragen. Daarvoor dien je alle gegevens die nodig zijn voor de berekening naar KUNSTWERKT door te sturen. We willen hierdoor verrassingen vermijden ingeval de premie hoger zou zijn dan de minimumpremie!
  • Pas na de tentoonstelling, zal de premie voor de verzekering afgerekend worden. Wij sturen je de afrekening en een overschrijvingsformulier, zodat je de premie kan doorstorten aan KUNSTWERKT.
  • In geval van schade dien je Kunstwerkt hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en stuur je ons een beschrijving van de schade en het ongeval toe + foto’s van de schade + een raming van de (herstellings)kosten of  een verklaring dat het werk niet herstelbaar is. Ook bij beperkte schade (kleine bedragen) komt de verzekering tussen.

Extra bepalingen

  • De verzekering is niet van toepassing op in openlucht geplaatste voorwerpen en geldt enkel voor tentoonstellingen in het binnenland. De totale verzekerde waarde van de verzekerde voorwerpen per tentoonstelling mag de 740.000 EUR niet overschrijden.
  • De verzekeringspolis "Alle risico's' - Tentoonstelling" waarborgt risico's van gehele of gedeeltelijke vernieling en elke aan een toevallige omstandigheid te wijten beschadiging van de verzekerde voorwerpen.
  • Voor wat de waarborg "diefstal" betreft, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de verzekering enkel toepasselijk is op schade of verlies teweeggebracht door diefstallen gepleegd met braak, geweld of bedreiging. Verloren voorwerpen of verdwijningen zijn derhalve niet gewaarborgd.

Wens je meer informatie? Aarzel niet contact met ons op te nemen: 
09/235.22.70 of mail Chantal