Terug artistiek aan de slag

De Coronagids (update)

Atelierwerking, workshop of expo: heropstarten kan, gelukkig. Dit geldt nog steeds voor activiteiten tot 50 deelnemers. Maar we moeten uiteraard maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. De Coronagids reikt je alle info aan om op een veilige manier artistieke groepsactiviteiten te hernemen.

Voor elke organisator is het belangrijk om bij elke concrete groepsactiviteit goede inschattingen te maken van mogelijke risico’s en de nodige maatregelen te nemen.

Respecteer als organisator de volgende 5 werkprincipes:

  • Maak een risicoanalyse vooraf: neem maatregelen die rekening houden met het aantal deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit.
  • Communiceer vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen. 
  • Regel het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt. 
  • Laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting verlopen.
  • Evalueer en stuur bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie.

Alle info die je verzamelt bij het doorlopen van deze werkprincipes, neem je op in een uitgeschreven draaiboek.

Bepaalde groepen vereisen specifieke aandacht bij een heropstart van activiteiten. Het gaat hierbij eerst en vooral om de risicogroepen, senioren (65+) en mensen met een ernstige onderliggende medische aandoening.

Het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving' (zie link hieronder) geeft richtlijnen die risicogroepen (ouderen en mensen met een onderliggende medische aandoening) best naleven als ze terug willen deelnemen aan het verenigingsleven.

Verder mogen personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-19 infectie doen denken, niet deelnemen. Dit geldt ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn geweest. 
Het is van groot belang dat door de organisator heel duidelijk bepaald én gecommuniceerd wordt wie niet mag deelnemen. 

Download:
De Coronagids update
Charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving'