Tim Volckaert

Oudenaarde | 24 februari 2018

Het landschap in al zijn hoedanigheden vormt de oorsprong van het werk van Tim Volckaert (1979). In zijn tekeningen, sculpturen en acties neemt hij het beeld van het landschap vaak als uitgangspunt. Dat landschap gebruikt hij als decor, als middel om zijn visie of zijn wereldbeeld te vertalen en zichtbaar te maken.

Volckaert staat stil bij de dualiteit die eigen is aan de geschiedenis van het westers denken, bij de manier waarop we omgaan met onze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de huidige milieuproblematiek. De manier waarop de kunstenaar deze kritische reflectie vormgeeft, oogt poëtisch. Recent verscheen ‘Archivist, an introduction to the work of Tim Volckaert’, een lijvig naslagwerk over zijn werk van de voorbije 20 jaar.