S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

S.M.A.K. is een bijzonder museum voor hedendaagse kunst, gevestigd in het
Kunstenkwartier van de Stad. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van bijna 2000 kunstwerken, met grote pijlers als Joseph Beuys,
Panamarenko, Marcel Broodthaers en een ruime arte povera-collectie. Deze
collectie krijgt een grote plaats binnen het tentoonstellingsprogramma van het
museum.

S.M.A.K. stelt de kunstenaar centraal in haar denken en
handelen. Een grote aandacht voor monografische
tentoonstellingen is daar
dan ook een logisch gevolg van. S.M.A.K. probeert het werk van een kunstenaar in
zijn veelzijdige kwaliteit te tonen.

Naast monografische
tentoonstellingen en haar collectie is S.M.A.K. gekend omwille van haar
projecten in de openbare ruimte. Grote stadstentoonstellingen: Chambres d’Amis
(1986), Over the Edges (2000) en TRACK (2012) maar ook kleinschaliger projecten
zoals Moscou-Bernadette. Telkens wordt in deze projecten een methodologie
ontwikkeld die het werken in en rond de openbare ruimte kritisch
onderzoekt.

S.M.A.K. wil een open en genereus huis zijn. Het museum als
oase waar via het kunstwerk bijzondere ontmoetingen plaats vinden: tussen
bezoekers onderling, tussen bezoeker en publieksbemiddelaar, tussen bezoeker en
kunstenaar. Een bezoek aan S.M.A.K. is altijd een belevenis, een avontuur, een
ontdekking van een andere werkelijkheid. S.M.A.K. is een open huis waar kunst en
samenleving op een experimentele manier in vraag kunnen gesteld
worden.

Publieksbemiddelend gaat S.M.A.K. uitdrukkelijk partnerships aan
waarbij het museum een ideaal platform is voor organisaties om hun creatieve
ideeën waar te maken.

http://www.smak.be

Uit de Collectie | Against the Wall?

expo | Gent | 10 maart tot 3 juni 2018
De spanning tussen sculpturen en de vlakken waarop of –tegen ze worden gepresenteerd, vormt het uitgangspunt van deze collectiepresentatie.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Teresa Burga

An Artist or a Computer? Conceptuele werken uit de jaren '70

expo | Gent | 10 maart tot 13 mei 2018
Teresa Burga (°1935, Iquitos, Peru) is een belangrijke figuur in de recente kunstgeschiedenis van Latijns-Amerika. S.M.A.K. presenteert conceptuele werken van de kunstenaar uit de jaren '70.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Guillaume Leblon

THERE IS A MAN and more

expo | Gent | 10 maart tot 3 juni 2018
There is a Mand and more toont de door S.M.A.K. onlangs verworven installatie There is Man (2016) en een bredere selectie uit het oeuvre van Guillaume Leblon van de laatste 10 jaar.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Broodthaerskabinet

expo | Gent | 10 maart 2018 tot 30 april 2019
Met het Broodthaerskabinet maakt S.M.A.K. ruimte voor de permanente presentatie van onder meer kunstwerken, edities, boeken en archiefstukken van Marcel Broodthaers (1924-‘76) die het museum in zijn collectie heeft.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Kris Martin | For Whom II

expo | Gent | 25 januari tot 6 mei 2018
Op uitnodiging van S.M.A.K. ontwerpt Kris Martin een kunstenaarseditie als hommage aan de Stad Gent en haar inwoners. Voor elke Gentenaar zal de Grote Triomfante een zachte klokslag luiden. Gentenaars kunnen zelf kiezen of hun naam bij de klokslag verschijnt. Wie liever onbekend blijft, krijgt een anonieme klokslag.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Ars Viva 2018

Anna-Sophie Berger, Oscar Enberg & Zac Langdon-Pole

expo | Gent | 10 februari tot 13 mei 2018
De Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI reikt elk jaar de Ars Viva-prijs uit aan jonge kunstenaars die in Duitsland wonen en werk maken dat zich onderscheidt door zijn progressief karakter. Voor 2018 zijn dat Anna-Sophie Berger, Oscar Enberg en Zac Langdon-Pole. Deze kunstenaars werpen verdiepende vragen op over de sociale, historische en economische dimensies van voorwerpen en omgevingen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Hiwa K | Moon Calendar

expo | Gent | 10 februari tot 13 mei 2018
S.M.A.K. wijdt een solotentoonstelling aan de recente videowerken, performances en installaties van Hiwa K. Via persoonlijke en pragmatische uitdagingen die eigen zijn aan de kwetsbaarheid en onvoorspelbaarheid van het leven raakt Hiwa K’s werk doordrongen van een bredere sociale en geopolitieke realiteit. Z'n artistieke praktijk wordt getekend door een emotionele en maatschappelijke ontwrichting.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Archief Raoul De Keyser

expo | Gent | 21 oktober 2017 tot 18 februari 2018
In de persoonlijke nalatenschap van kunstenaar Raoul De Keyser (1930-2012) werden allerhande publicaties, notities, brieven, foto’s, folders, affiches en andere documenten aangetroffen die een interessante kijk bieden op zijn leven, werk en internationale netwerk. Deze tentoonstelling belicht een selectie uit het archief.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | Vrienden verzamelen

expo | Gent | 21 oktober 2017 tot 18 februari 2018
S.M.A.K. grijpt de 60ste verjaardag van de Vrienden v/h S.M.A.K. aan om enkele collectiestukken die door de Vereniging werden aangekocht uit te lichten. Zonder de omvangrijke bijdrage van de Vrienden v/h S.M.A.K. had de museumcollectie nooit de kracht en de uitstraling gekregen die ze vandaag heeft.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Performance Klub

Europalia Indonesia

expo | Gent | 21 oktober 2017 tot 18 februari 2018
Onder de noemer Performance Klub, die verwijst naar het eerste gezamenlijke initiatief van Indonesische performers in 2003, brengt S.M.A.K. kunstenaars van verschillende generaties uit het land bij elkaar. Het programma omvat zowel bestaande als nieuwe performances. Zij worden gebracht in een ruimte die de sporen van de opeenvolgende opvoeringen zal meedragen in de tijd.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Gerhard Richter

Over schilderen - Vroege werken

expo | Gent | 21 oktober 2017 tot 18 februari 2018
Gerhard Richter (°1932, Dresden) behoort tot de meest invloedrijke actuele kunstenaars en wordt vaak genoemd als vernieuwer van de naoorlogse schilderkunst. Richter analyseerde de traditionele schilderkunstgenres (het stilleven, het portret, het landschap), de beeldtaal van de moderne schilderkunst (o.a. monochromie, abstractie, rasters) en de uitdagingen voor het medium in onze digitale cultuur.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

The Photographic - deel I

expo | Gent | 7 oktober 2017 tot 21 januari 2018
Binnen onze samenleving functioneren fotografische beelden niet louter als ornament. Ze vormen ook mee de structuur. Tegelijk kan fotografie voor eigentijdse communicatie een artistieke vrijstaat zijn, waarin tegendraadse tactieken zoals traagheid en verschuiving werkzaam zijn.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | Verlust der Mitte

expo | Gent | 20 mei tot 27 augustus 2017
Deze tentoonstelling werd samengesteld door de nieuwe curator Christoph Büchel en presenteert kunstwerken die de basis van de collectie vormen. Büchel verdiepte zich in de uitgangsideeën van het verzamelbeleid van het museum en selecteerde werken die werden aangekocht tijdens de ontstaansperiode ervan.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Kader Attia | Repairing the Invisible

expo | Gent | 31 maart tot 1 oktober 2017
Kader Attia toont voor het eerst een installatie van stoffen, die hij tijdens zijn vele reizen naar Afrika verzamelde en die elk handmatige herstellingen vertonen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Michael E. Smith

expo | Gent | 24 juni tot 1 oktober 2017
Michael E. Smith maakt sculpturen met afdankertjes, afval en andere residuen van onze consumptiemaatschappij. Op een ongebruikelijke manier assembleert en manipuleert Smith (°1977, Detroit, VS) gevonden materialen. Hij isoleert voorwerpen, grijpt er vormelijk op in en zoekt naar de grenzen van hun verbeeldende kracht.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie

How beautiful it is nd how easily it can be broken

expo | Gent | 24 juni tot 1 oktober 2017
Vanuit zijn interesse voor het fragiele, efemere en tijdelijke bracht Wim Lambrecht werken bij elkaar uit de permanent collectie van S.M.A.K. en alumni, docenten en onderzoekers uit LUCA School of Arts.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

GAGARIN the Artists in their Own Words

expo | Gent | 28 januari tot 16 april 2017
Bij het verschijnen van het laatste nummer van het kunstenaarstijdschrift GAGARIN the Artists in their Own Words maakt Wilfried Huet een tentoonstelling in S.M.A.K. GAGARIN the Artists in their Own Words is een internationaal, halfjaarlijks kunstenaarstijdschrift dat in 2000 werd opgericht door Wilfried Huet.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

James Welling | Metamorphosis

expo | Gent | 28 januari tot 16 april 2017
Het werk van Welling ontplooit zich in het grensgebied tussen fotografie en schilderkunst, film, architectuur, sculptuur en dans. Kenmerkend zijn de zin voor experiment en stilistische diversiteit. Wellings tentoonstelling in S.M.A.K. toont een uitgebreide selectie werken van de vroege jaren ’70 tot nu, waarin de fundamentele veranderingen in de fotografie van de laatste decennia voelbaar zijn.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Nairy Baghramian | Déformation Professionnelle

expo | Gent | 26 november 2016 tot 19 februari 2017
Baghramian (°1971, Isfahan, Iran; woont en werkt in Berlijn) verkent en werkt verder op de beeldtaal van modernisme en postminimalisme. De beeldhouwster raakte internationaal bekend voor de manier waarop ze met sculpturen en site-specifieke installaties tentoonstellingen maakt die het menselijk lichaam en zijn gebaren uitspelen, onthullen en ontmantelen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Mens, erger je niet | De keuze van de erfgoedbewakers

expo | Gent | 27 augustus tot 23 oktober 2016
S.M.A.K. brengt een ode aan zijn erfgoedbewakers en laat hen zelf een tentoonstelling samen stellen met werken uit de collectie. Dit is het resultaat van hun persoonlijke, verrassende keuze.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Peter Downsbrough | FROM TO

expo | Gent | 11 september tot 27 november 2016
S.M.A.K. wijdt samen met MAC’s Grand-Hornu een boek en presentatie aan de postkaarten van Peter Downsbrough (1940, New Brunswick). Sinds de jaren '60 werkt Downsbrough aan een veelzijdig oeuvre dat fotografie, sculptuur, installaties, kunstenaarsboeken en postkaarten omvat. Een vernieuwende benadering van ruimte en taal verbindt zijn werk met de minimal art en de conceptuele kunst.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

These Strangers... Painting and People

expo | Gent | 1 oktober 2016 tot 8 januari 2017
De tentoonstelling toont de menselijke figuur in de schilderkunst van de afgelopen veertig jaar. Ze biedt geen overzicht maar verkent de individuele oeuvres van een aantal schilders die ons, vanuit de traditie van het portret, confronteren met het kijken naar het subject en de terugblik van de geportretteerde.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Loek Grootjans | Vincent's Asylum

expo | Gent | 21 juli tot 31 augustus 2016
Loek Grootjans toont met Vincent’s Asylum een asiel waarin hij sporen van de beroemde schilder Vincent Van Gogh verzamelt. Vincent’s Asylum vloeit voort uit het langdurig project Storage for Distorted Matter, waarin Grootjans alles verzamelt wat hij fysiek en mentaal achterlaat.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Kasper Bosmans | Specimen Days

expo | Gent | 25 juni tot 4 september 2016
Kasper Bosmans verdiept zich via zijn jonge artistieke praktijk onder meer in wetenschappen, design, folklore, heemkunde, geschiedenis en kunst. Meestal focust hij daarbij intuïtief op specifieke, soms fragiele, soms ludieke feiten en verhalen die dicht bij het gewone leven staan maar ondanks de betekenis die ze in zich dragen ondergewaardeerd blijken.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Zvi Goldstein | Distance and Differences

expo | Gent | 25 juni tot 23 oktober 2016
Dit is de grootste tentoonstelling van Zvi Goldstein tot nu en bestrijkt veertig jaar van intensieve artistieke productie. De tentoonstelling reflecteert over Goldsteins methode als uniek artistiek model, waarbinnen het Midden-Oosten in het algemeen, en Jeruzalem in het bijzonder, zijn ingebed als bron voor een nieuwe esthetiek binnen het globale maar nog altijd voornamelijk westerse kunstveld.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | Incontri con Mario Merz

expo | Gent | 25 juni tot 30 oktober 2016
De tentoonstelling vertrekt van 2 monumentale werken van Merz: Les maisons tournent autour de nous ou nous tournons autour des maisons (1979) en L’Horizon de lumière traverse notre verticale du jour (1995). Er wordt ook werk getoond van Gianni Piocentini, Emilio Prini, Giulio Paolini, Ettore Spalletti, Alberto Garutti en Luciano Fabro.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Invisible Beauty | Paviljoen van Irak

expo | Gent | 28 mei tot 4 september 2016
Invisible Beauty werd ontwikkeld voor het Paviljoen van Irak van de Biënnale van Venetië in 2015, met Philippe Van Cauteren als curator. Midden 2016 toont S.MA.K. een museale vertaling van dit initiatief.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Lee Kit | A small sound in your head

expo | Gent | 28 mei tot 4 september 2016
In zijn installaties met readymades, video’s en schilderijen op picknickdekens, keukenhanddoeken, tafelkleden, gordijnen en karton, verwerkt Lee Kit elementen uit de popmuziek en de taal.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Michael Buthe

expo | Gent | 5 maart 2016 tot 5 juni 2016
De tentoonstelling van Michael Buthe omvat archaïsch aandoende assemblages, papierwerken met felle kleuren en intensief bewerkte schermen, collages en schilderijen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Rinus Van de Velde | Donogoo Tonka

expo | Gent | 5 maart 2016 tot 5 juni 2016
Rinus Van de Velde (°1983, Leuven, België) tekent zichzelf als de hoofdrolspeler van een ingebeelde kunstenaarsbiografie.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | NIEUW

expo | Gent | 20 februari tot 8 mei 2016
S.M.A.K. toont collectiestukken die in de voorbije jaren hun weg naar de collectie hebben gevonden.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Schenking Korakrit Arunanondchai | Letters to Chantri #1 | The lady at the door/The gift that keeps on giving (feat. boychild)

expo | Gent | 20 februari tot 8 mei 2016
De schenking Korakrit Arunanondchai is het derde deel van een reeks presentaties rond recente schenkingen aan S.M.A.K.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | Sol LeWitt

expo | Gent | 11 april 2015 tot 14 februari 2016
Bijna een jaar lang vormt Sol LeWitts Wall Drawing Nr.36 het vertrekpunt voor een presentatie in progress in de vorm van een reeks kleinere kabinettentoonstellingen en performances.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

A | Ayşe Erkmen & Ann Veronica Janssens

expo | Gent | 31 oktober 2015 tot 14 februari 2016
S.M.A.K. gaat dieper in op het oeuvre van de twee kunstenaars die een permanente sculptuur ontwerpen voor de Korenmarkt in Gent.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Drawing | The Bottom Line

expo | Gent | 10 oktober 2015 tot 31 januari 2016
Met ‘The Bottom Line’ presenteert S.M.A.K. werk van 53 internationale kunstenaars als staalkaart van wat tekenen vandaag binnen actuele kunst betekent.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie: Daniel Buren en Claude Rutault

expo | Gent | 11 april tot 28 juni 2015
In het kader van de presentatie van Sol Lewitts Wall Drawing Nr.36 reconstrueerden we vier werken van Daniel Buren en diepten Gamme de 26 couleurs (1978) van Claude Rutault op uit de museumcollectie.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Lili Dujourie | FOLDS IN TIME - Plooien in de tijd - Plis du temps

expo | Gent | 6 juni tot 4 oktober 2015
In haar werk vermengt Lili Dujourie invloeden van Vlaamse Primitieven met haar persoonlijke, artistieke benadering. Ze speelt met de sensualiteit en directheid van materialen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Jef Geys

expo | Gent | 11 april tot 6 september 2015
S.M.A.K. presenteert werk van Jef Geys, die radicaal breekt met kunst als autonoom gegeven. Kunst is voor hem verstrengeld met het alledaagse leven. In de geest van Jef Geys wil S.M.A.K. je prikkelen om bij deze tentoonstelling je eigen verhaal te vormen, net zoals de kunstenaar door middel van zijn werk zijn eigen verhaal schreef.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Verboden boven de 18

expo | Gent | van 14 tot 22 februari 2015
Voor de 10de maal presenteert S.M.A.K. tijdens de krokusvakantie het bijzondere, reizende tentoonstellingsproject ‘Verboden boven de 18’. Enkel kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar worden toegelaten, volwassenen niet!

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Schenking Lois Weinberger

expo | Gent | 17 januari tot 15 maart 2015
De tentoonstelling ‘Schenking Lois Weinberger’ vormt het tweede deel van een korte reeks presentaties rond recente giften aan S.M.A.K., na de presentatie van topwerken van de Franse kunstenaar François Morellet die het museum in 2012 erfde uit de collectie van de Brusselse verzamelaar Henri Chotteau. Dit keer betreft het een schenking van 16 werken door de Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Joris Ghekiere

expo | Gent | 14 maart tot 24 mei 2015
Joris Ghekiere (°1955, Kortrijk) neemt als schilder een eigenzinnige en dubbelzinnige positie in. Hij pint zich niet vast op één schriftuur maar verkent diverse schildertechnieken en -stijlen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Larry Sultan

Larry Sultan

expo | Gent | 14 maart tot 24 mei 2015
Larry Sultan (1946–2009) is een van de belangrijkste Amerikaanse conceptuele fotografen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie | Sol LeWitt

expo | Gent | 14 maart tot 4 oktober 2015
Sol LeWitt (°1928 - +2007, VS) is één van de belangrijkste kunstenaars uit de minimal art en de conceptuele kunst. Hij stond mee aan de wieg van de radicale, rationeel gerichte esthetiek die werd ingezet als tegenreactie op het op emotie gerichte Amerikaanse expressionisme uit de jaren ’50 en ’60.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Berlinde De Bruyckere: Sculptures & Drawings 2000-2014

expo | Gent | 18 oktober 2014 tot 22 februari 2015
In de herfst van 2014 presenteert S.M.A.K. de meest uitgebreide solotentoonstelling van Berlinde De Bruyckere (°1964, Gent) tot nog toe. De tentoonstelling is voor België een primeur aangezien er na de grote projecten in het Middelheimmuseum (1996), het MuHKA (2001) en het Caermersklooster (2002) geen solotentoonstelling met haar werk in eigen land plaats vond.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Schenking Henri Chotteau: François Morellet

expo | Gent | 14 september 2014 tot 11 januari 2015
In 2012 ontving S.M.A.K. een genereuze schenking uit de collectie van de Brusselse verzamelaar Henri Chotteau (1947-2012). Het betreft bijna uitsluitend topwerken van de Franse kunstenaar François Morellet (°1926, Cholet). Chotteau was buitengewoon gepassioneerd door zijn oeuvre.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Schwind Foundation: Retrospectieve Jean Schwind

expo | Gent | 14 september 2014 tot 11 januari 2015
Jean Schwind (1935-1985) is de meest beruchte en raadselachtige figuur in de Belgische kunst van de jaren 1970. S.M.A.K. presenteert werken en documenten van deze kunstenaar, die vaak als de missing link wordt gezien van de Belgische kunst van de jaren zeventig.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na '68

expo | Gent | 14 september 2014 tot 15 maart 2015
S.M.A.K. presenteert een tentoonstelling – annex onderzoeksproject – rond haar eigen collectie. Het gaat om een tentoonstelling over Kunst in Europa na ’68, die in 1980 door Jan Hoet werd georganiseerd, waarbij het collectieonderzoek als centraal uitgangspunt fungeert. S.M.A.K. onderstreept dit project meteen als een hommage aan zijn begin 2014 overleden stichtend directeur.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Fotografieworkshop 'Lichten'

cursus/workshop | Gent | van 8 tot 16 juli 2014
Hoe maak je een foto zonder fototoestel of hoe maak je je eigen camera obscura? Ga creatief aan de slag met fotogrammen en ontdek zo de wonderlijke wereld van licht en fotografie. Kunstenaar Thomas Ruff is onze gids.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Coming People 2014

expo | Gent | 21 juni tot 14 september 2014
S.M.A.K. en de Vrienden v/h S.M.A.K. organiseren terug ‘Coming People 2014’, een tweejaarlijkse tentoonstelling en wedstrijd met werk van kunstenaars die pas zijn afgestudeerd aan een Belgische kunsthogeschool. Aan één van de deelnemende kunstenaars wordt de Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. toegekend. Deze prijs omvat een geldsom van 5000 euro.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Wilfredo Prieto | Speaking Badly about Stones

expo | Gent | 21 juni tot 14 september 2014
Met een minimum aan vorm slaagt de jonge Cubaanse kunstenaar Wilfredo Prieto (°1978, Sanctu Spiritus) erin een maximum aan betekenis te generen: zijn eenvoudige beelden zijn lichtvoetig, maar ook poëtisch en doordacht.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

David Bade en Instituto Buena Bista (IBB) | Zwaan kleef aan

expo | Gent | 21 juni tot 14 september 2014
De Nederlandse kunstenaar David Bade (°1970, Willemstad, Curaçao) maakt bevrijdende en kleurrijke tekeningen, schilderijen en sculpturale installaties.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Uit de Collectie

expo | Gent | 17 mei tot 24 augustus 2014
Om de tentoonstelling van Thomas Ruff in een bredere context te plaatsen, presenteert S.M.A.K. een selectie film, fotografie en beeldende kunst uit de collectie. De tentoonstelling illustreert via deze werken verschillende thema’s, gaande van de seriële modus tot het iconisch portret, van de lineaire tot de niet-lineaire vertelling, en van een helder beeld tot de grenzen van leesbaarheid.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Thomas Ruff

Lichten

expo | Gent | 17 mei tot 24 augustus 2014
De tentoonstelling presenteert vijf fotoreeksen van de Duitse fotograaf Thomas Ruff. De selectie die in het museum wordt getoond onder de titel ‘Lichten’ neemt als filosofische en wetenschappelijke rode draad het spectrum tussen natuurlijk en virtueel licht – een essentiële verschuiving binnen het medium fotografie tijdens de afgelopen dertig jaar.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Anonymus | Dirk Braeckman || schwarzschild

expo | Gent | 25 januari tot 1 juni 2014
Dirk Braeckman brengt met een serie foto’s, voor het eerst getoond in Namen in de herfst van 2013, een hedendaagse interpretatie van de Grote Oorlog.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Richard Jackson | Ain't Painting a Pain

expo | Gent | 1 maart 2014 tot 1 juni 2014
‘Richard Jackson: Ain’t Painting a Pain’ is de eerste retrospectieve gewijd aan één van de meest radicale kunstenaars van de afgelopen veertig jaar. Meer dan enige andere hedendaagse kunstenaar heeft Richard Jackson (°1939, Sacramento, Californië) de mogelijkheden van schilderkunst opengetrokken.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Re: Painted

Schilderijen uit de Collectie

expo | Gent | 25 januari tot 27 april 2014
‘Re: Painted’ is gewijd aan schilderkunst in de museumcollectie. Over generaties, nationaliteiten en stromingen heen wordt gekeken naar hoe kunstenaars uit de collectie omgaan met enkele fundamentele schilderkunstige vragen: het tentoonstellingsparcours loopt via figuratie over abstractie tot recente ontwikkelingen die het medium schilderkunst overstijgen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Museum for a Small City | The S.M.A.K. collection presented, (re)-viewed and (re)-visited

Een tentoonstelling door Richard Venlet

expo | Gent | 12 oktober 2013 tot 26 januari 2014
De Brusselse kunstenaar Richard Venlet (°1964) combineert in zijn werk beeldhouwkunst, kunsthistorisch onderzoek, tentoonstellingsdesign en architectuur. In zijn artistieke praktijk integreert hij vaak het werk van andere kunstenaars: voor deze procesmatige tentoonstelling gaat Richard Venlet aan de slag met de hele S.M.A.K.-collectie.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

KunstNu | Florian Auer

Casino Noir

expo | Gent | 12 oktober 2013 tot 26 januari 2014
De jonge Duitse kunstenaar Florian Auer (°1984) onderzoekt de overgang tussen de realiteit en het virtuele en hoe die kan worden vormgegeven in sculpturen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Javier Téllez

Praise of Folly

expo | Gent | 12 oktober 2013 tot 26 januari 2014
Vanaf oktober presenteert S.M.A.K. een monografische tentoonstelling rond het werk van de Venezolaanse kunstenaar Javier Téllez (°1969, Valencia). Zijn werk was eerder o.a. in TRACK en dOCUMENTA(13) te zien.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Rachel Harrison | Fake Titel: Turquoise-Stained Altars for Burger Turner

expo | Gent | 7 september 2013 tot 5 januari 2014
De New Yorkse kunstenares Rachel Harrison (°1966) wordt gezien als één van de invloedrijkste beeldhouwers van haar generatie. Sinds de jaren ’90 ontwikkelt zij een sculpturale taal waarin ze gevonden voorwerpen verwerkt in kleurrijke, speelse abstracte vormen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Jordan Wolfson | Ecce Homo / le Poseur

expo | Gent | 7 september 2013 tot 5 januari 2014
Rondfladderende condooms gevuld met mollige hartjes, voorbij denderende flesjes Coca-Cola, muterende rode bloedcellen en een karikaturale jood zijn slechts enkele spelers in het flitsende beeldbiotoop van kunstenaar Jordan Wolfson (°1980, New York).

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Op bezoek | TRACK in Residence

expo | Gent | 22 juni tot 18 augustus 2013
Vorige zomer ging KUNSTWERKT, in de marge van de stadstentoonstelling TRACK, aan de slag met de bewoners van drie Gentse woonzorgcentra en een serviceflatcomplex. De bewoners realiseerden hun eigen “track” samen met kunstenaars, vrijwilligers en personeel van het centrum.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

De Collectie

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
De vier zalen van deze tentoonstelling belichten als aparte hoofdstukken verschillende functies die kunst kan aannemen.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Maria Nordman | Geo-Aesthetics

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
GEO-AESTHETICS, een tentoonstelling van Maria Nordmans werk uit een periode van meerdere decennia en van vandaag, loopt van 21 juni tot 22 september 2013 in en buiten S.M.A.K. in Gent.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

KunstNu | Manuel Burgener

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
Vanaf 22 juni exposeert de Zwitserse kunstenaar Manuel Burgener in de KunstNu-ruimte van S.M.A.K. Elk jaar nodigt het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst enkele beloftevolle jonge kunstenaars uit om hun eerste museale solopresentatie te realiseren. Burgener is de tweede jonge kunstenaar die dit jaar zal exposeren in de KunstNu-ruimte.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Massimo Bartolini | Studio Matters+1

expo | Gent | 22 juni 2013 tot 22 september 2013
Massimo Bartolini (°1962, Cecina, IT) wordt gezien als één van de belangrijkste Italiaanse beeldhouwers van zijn generatie. De tentoonstelling ‘Studio Matters +1’ combineert voor het eerst een grootschalige installatie (‘+1’) met een unieke selectie kleine sculpturen (‘studio matters’).

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

KunstNu | Tove Storch

expo | Gent | 30 maart tot 2 juni 2013
In de ‘KunstNu’-ruimte nodigt S.M.A.K. traditiegetrouw elk jaar enkele beloftevolle jonge kunstenaars uit om hun eerste museale solopresentatie te realiseren. In 2013 bijt de Deense kunstenares Tove Storch (°1981) de spits af.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

ENSEMBLEMATIC

expo | Gent | 15 september 2012 tot 2 juni 2013
In ENSEMBLEMATIC presenteert S.M.A.K. enkele van de opvallendste ensembles uit zijn collectie. Naast representatieve werken, worden ook verrassende en atypische werken binnen het oeuvre van een kunstenaar opgesteld. Zo worden bijvoorbeeld van Panamarenko vooral kleine objecten getoond in plaats van zijn monumentale vliegmachines. Verschillende kunstenaars werden betrokken bij de opstelling.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Koen Theys: Home-made Victories

expo | Gent | 30 maart tot 18 augustus 2013
Met HOME-MADE VICTORIES brengt S.M.A.K. de eerste grote overzichtstentoonstelling van Koen Theys (°1963, Brussel), een pionier van de Belgische videokunst. De tentoonstelling is opgevat als een doorsnede van Theys’ oeuvre van de vroege jaren ’80 tot nu.

door S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst