Dirk De Jongh

Elke ouder en grootouder wil het beste voor hun kinderen en wil hen de juiste waarden meegeven voor het leven. Ook de maatschappij heeft er baat bij dat een aantal basiswaarden breed gedragen worden. Enerzijds is er echter een tendens waar de klassieke verspreiders en behoeders van de basis levenswaarden steeds minder impact hebben. Anderzijds is er een tendens waar de waarden en het gedrag sterk bepaald worden door de media en de reclame/vrije marktwerking. Een gelukkig leven en successworden hier eerder afgemeten in functie van meer materiele bezittingen en uiterlijk.

Dit concept wil prikkelen en interactie stimuleren rond levenswaarden. De doelgroep zijn kinderen en  ouders/grootouders.

Het algemeen concept bestaat uit een “vormtaal” rond de voornaamste levenswaarden zoals respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, etc., een verhaal / figuurtjes rond deze waardenvormtaal.

In eerste instantie werd het idee uitgewerkt op t-shirts.


Kalm

Minder is meer

Is gelijk

Achten