Ida Beerten

Cobra

Octopus

Beeld met pluimen

Leghokken

foktoomkippen

Kracht door beweging

Samenhorigheid

Stilgeworden zeedieren

Mars en Venus

Broedeieren

Kerkuilen

Haan

Kippenpoten

Eierbeeld

Oerkip