juan maria bolle

Juan Maria Bollé is een schilder ‘pur sang’. In de luwte van de hedendaagse kunst werkt hij consequent aan een eigen taal die aansluit bij de internationale heropleving van de figuratieve schilderkunst. Daarbij gaat hij in dialoog met de  kunsthistorische traditie om er op een persoonlijke en authentieke manier op verder te bouwen.

 Zijn schilderijen zijn ‘trage’ schilderijen. Ze willen de kijker niet onmiddellijk verleiden of provoceren. De toeschouwer moet de tijd nemen om de doeken te lezen.Juan Maria Bollé  gaat als kunstenaar niet op zoek naar wat een kunstwerk al dan niet hedendaags maakt, maar integendeel, naar wat een schilderij precies tijdloos maakt.

 De schilderijen zijn dikwijls getekend door een  “unheimlich” gevoel dat niet eenduidig te interpreteren valt.

 

http://www.juanmariabolle.be

Juan Maria Bollé

Solitiude

expo | tervuren | 26 januari tot 25 februari 2018
Individuele Expo Juan Maria Bollé 'SOLITUDE'

door juan maria bolle

Disturbing beauty

expo | Mechelen | 23 april tot 21 mei 2017

Living in a bubble - The banker

Living in a bubble - The intellectual

Living in a bubble - The fashionata

The prophet

Show me the way

Hiding

Vulnerable

Facing the wall

La femme qui aimait trop

White swan

fighting the demon

The mutant

Los caminos del senor

The gift

Vanishing dance