Kris Vercruysse

 

Hugo Brutin (2016):
 
Kris Vercruysse voelt zich nauw verwant met de minder bekende maar daarom niet minder belangrijke prikkunst, 
daarbij refererend aan de Zero Groep, aan Lucio Fontana die zijn doeken doorprikte en aan Günter Uecker die zijn diverse dragers met nagels bedekte.
Ook in het huidige oeuvre van Kris spelen koppen van nagels op een sjabloon dat tegen de achterkant van een doek wordt gedrukt een dominante rol.
Zijn boeiende en uitermate gevoelige techniek is langzaam gegroeid vanuit de suggestieve en bijwijlen heel poëtische kracht van diverse lagen verf of pasteuze materie 
die op een doek worden aangebracht en daarna gedeeltelijk verwijderd met het paletmes of iets soortgelijks. 
Zo ontstonden bewust gestructureerde doeken met verrassende transparanties. 
Bij het wegvegen van een laag verf kan de druk op een vreemd voorwerp dat zich aan de achterkant van het doek bevindt 
een vleugje van de onderlaag naar boven duwen zodat punten van een andere (basis)kleur ontstaan die geordend kunnen worden 
volgens een eigen ritmiek en zo het doek zijn plastische gestalte geven, zijn zichtbaar geworden structuur ontplooien, 
zijn constructivistisch gelaat reveleren, zijn figuratie via hedendaagse grafische en schilderkunstige technieken een bijzondere en letterlijk en figuurlijk aangrijpende allure verlenen. 
Een knipoogje naar Warhol, portretten, bouwwerken, vlaktes met punten van sensibiliteit, dit alles in reeksen die een ongeziene plastiche uitstraling bezitten.
 
 
 
 
Karin van der Beek, Amsterdam:
 
"Vaak wordt gedacht dat alles in de kunst al eens is gedaan, waardoor het voor een kunstenaar een steeds grotere uitdaging is om vernieuwend te kunnen zijn.
Toch zijn er kunstenaars die het presteren om ons als toeschouwer opnieuw versteld te doen staan. De Belgische kunstenaar Kris Vercruysse is daarvan een goed voorbeeld."
 
http://www.krisvercruysse.be

Schedels

Vincent van Gogh

Paris

Einstein

Damme

Picasso

De receptie

Rome

Grace Kelly

Vincent van Gogh

Obama

Leo

Mijn vader

Baadsters op Mykonos

Picasso

Leo

Noordzee

Aboriginals

De klas

Kan met twee stukken fruit

Mariasteen Gits

zelfportret