Rosita Allinckx

Rosita Allinckx (Oudenaarde, 1962) vertoonde al van kindsbeen af een sterke drang tot creëren. Tekenen en schilderen beheersten haar kinder- en tienerjaren.

 

Al vlug werd zij in haar behoefte om zich op creatieve wijze te uiten, geconfronteerd met de beperking die de schilderkunst haar oplegde.

De tweedimensionaliteit ervoer zij als een beknotting van haar scheppingsdrang. Ook tijdens haar opleiding plastische kunsten bleef ze met die frustatie worstelen tot ze op een dag de techniek van boetseren leerde kennen bij Jacques Verduyn.

Als vanzelf ging ze zich geheel aan de creatie van sculpturen wijden.

In dat scheppingsproces ontdekte ze waar ze steeds naar had gezocht: rust, harmonie, eenvoud, en vooral die derde dimensie: ruimte.

 

Haar belangrijkste inspiratiebron is de wereld om haar heen; een wereld die niet noodzakelijk haar wereld is. Observatie en participatie, registratie en interventie – even vaak stoten ze elkaar af dan ze elkaar aanvullen. Met die schijnbare paradox op de achtergrond is Rosita Allinckx permanent op zoek naar de sleutel tot die voor haar zo vaak ontoegankelijke wereld. Zij ervaart het als herhaaldelijke, niet zelden gevoelsgeladen kennismakingen met een gelaagde realiteit die haar inspireren en uiteindelijk materialiseren in haar beeldhouwwerken.

 

Kenmerkend voor het werk van Rosita Allinckx is haar voorkeur voor klei als basismateriaal. Veel beelden die bestemd zijn om in brons of andere materialen af te gieten, ontstaan in dit materiaal.

De kunstenares speelt met licht op ronde vormen. Door hun eenvoud en sereniteit ogen haar beelden krachtig en sensueel. Omheen alle glooiingen, waar de realiteit zonder aarzeling werd van afgeschraapt maar toch zeer herkenbaar blijft, danst een passie.

 

Met haar andere, hoogst realistische beelden laat de kunstenares de realiteit voor zichzelf spreken, zonder deze uit te vergroten. Integendeel, het is in de eerste plaats het subtiele samenspel van naakte details dat bepalend is voor de kracht van de expressie. In de blik en de handen van de kunstenares verscherpt de emotionaliteit van de figuur zich immers zelf. Met de eerlijkheid van deze beelden appeleert de kunstenares aan de diepgewortelde verbondenheid tussen emotie en expressie.


Lily and het toys

The naked truth an masked lies

moeder en kind

Tears of war

Pastel - Artwork Rosita Allinckx

Pastel - Artwork Rosita Allinckx

Pastel - Artwork Rosita Allinckx

Pastel - Artwork Rosita Allinckx

Pastel - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Aquarelle - Artwork Rosita Allinckx

Naamloos - Artwork Rosita Allinckx

Naamloos

Birth

WATER!!!???

Oude vrouw

Staar

Dizzy - Klei en hars

Getekend - Terrazo

De laaste tip van de sluier - Brons

Ouverture

Afscheid

Crisis

Ensemble - Brons

A french kiss

Feel Good - Brons

Oxygene - Brons

09/11

De loutering

Verleiding - Brons