Art-o-maat

Art-O-maat

 

Ontstaan : een mechanische automaat in het Duitse Eifelgebergte, ontdekt in juli 2014. Dit kan hier ook. De idee groeit, er wordt een werkgroep opgericht en een zoektocht naar geschikte automaten in België, Nederland, Duitsland is gestart. 

De problemen voor het vinden van de geschikte onderdelen, het op zoek gaan naar de mechanische automaten vooraleer ze verdwijnen.  De bouwers, fabrikanten, verdelers van automaten aanspreken, ook vintage-verzamelaars ontmoeten – kortom het traceren van deze mechanische automaten. Dat maak je allemaal mee, elk onderdeel is een verhaal op zichzelf.

Een naam werd gezocht en uit de verschillende voorstellen kwam  ART-O-MAAT als originele naam uit de bus.

Verschillende voorstellen van automaten die verbouwd kunnen worden tot kunstautomaat worden momenteel nog steeds onderzocht.

 

Bedoeling : nieuwsgierigheid opwekken naar de kunstwerkjes verborgen in de automaat. Algemeen : kunst op een minder strakke, uniforme manier aan het grote publiek voorstellen.  De ‘toevallige passant’ kan een kunstwerk kiezen uit de werkjes van alle deelnemers, maar weet niet wat hij/zij zal krijgen. De toeschouwer krijgt wel een visueel beeld van sommige werkjes via foto op de front van de automaat.

De kunstenaar zelf  kan via zijn kunstwerkje “reclame maken”. Nadat er  een kunstwerkje bij een passant terecht komt, ontstaat ook een band, een soort interactie : sommige “aankopers” contacteren de  uitvoerende kunstenaars.

Elke deelnemende kunstenaar beschikt over een extra-aankondiging van maximum 1-regel. Hierbij kan hij/zij voorstellen wat zijn activiteit is. Deze presentatie kan op een zijkant van Art-O-maat aangebracht worden. Elke kunstenaar verdient evenveel aandacht.

Een nieuw model van automaat geschikt voor kunstwerken van grotere vormen wordt nog steeds gezocht. Alle concrete informatie, die nog steeds welkom is, wordt hierover verzameld door Maurice.

 

Een foto van de Art-O-maat in voorbereiding :

 

Praktisch : de doosjes waarin de kunstwerkjes worden geplaatst kunnen slechts bepaalde maximale afmetingen hebben. Indien te groot, blokkeert Art-O-maat !  De ideale afmetingen : 6.5 x 8.7 x 2.4 cm, komen overeen met  sigarettendoosjes van het  merk L & M (rood of blauw,max. 26 sigaretten). Volgende merken zijn ook geschikt (na test bewezen) : Marlboro (rood en wit,max. 26 sigaretten). Regelmatig komen er nu lege sigarettendoosjes binnen, nieuwe modellen (van doosjes) worden handmatig meermaals getest omdat risico op blokkering te groot is.

Elke kunstenaar kan een zelfde maximum aantal werkjes binnenbrengen. De minimum waarde van het binnengebrachte werkje is 5 euro,de maximum waarde bedraagt 50 euro. De afwerking van kunstwerkjes en doosjes is volledig vrij, om praktische redenen is het gebruik van gel, reukwaar, voeding, vloeistoffen, producten die een vervaldatum hebben, e.d. niet toegestaan.

 

Ontwikkeling :  Gaat over verschillende fases omdat de Art-O-maat zelf constant evolueert. De eerste automaten werden niet meer gebruikt voor verdere ontwikkeling omdat de kosten te hoog opliepen voor technische aanpassingen.

Het binnenwerk van Art-O-maat werd nagekeken en waar nodig technisch aangepast (vb. aantal trays verminderd). De draagwieltjes van de automaat werden vervangen door grotere wielen die geblokkeerd kunnen worden om o.a. de mobiliteit te verhogen en toch stevig te kunnen tentoonstellen.

Exposities, culturele events kunnen vervoegd worden zolang er voldoende kunstwerkjes zijn. In een 1e fase is dit regionaal, alsmede de kunstenaars/leveranciers van de kunstwerkjes. Kunstenaars met een Werchterse of Rotselaarse ‘link’ kregen voorkeur, in een volgende fase komen de buurgemeentes aan de beurt. Bij de eerste ronde is het aantal op maximaal 5 werkjes (per kunstenaar) vastgelegd, de 2e ronde was er een mogelijkheid om tot 8 werkjes (per kunstenaar) binnen te brengen. In de 3e ronde (vanaf 01/06/15) schakelen we terug over naar 5 omdat er  verschillende nieuwe kunstenaars willen deelnemen. Vanaf 15/05/16 is het mogelijk om volledig afgewerkte kunstwerken (doosjes met inhoud) binnen te brengen bij Maurice. Contacteer hiervoor info@kunsroutewerchter.be

Een standaardmaat(buitenkant,6.5 x8.7x2.4 cm)voor het doosje blijft aangewezen. Er is een grote  verscheidenheid van afmetingen in de pakjes sigaretten. Zelf maken van doosjes is een optie, doosjes laten plooien en snijden is te duur (kostprijs 2.42 euro/stuk). Verschillende mogelijkheden worden door de kunstenaars zelf ontdekt, eventueel worden die resultaten doorgespeeld aan de andere kunstenaars. Een kapvorm om dun karton (max. 2 mm) te snijden wordt gezocht.

De tweede automaat : 1 van de automaten met te veel kosten wordt omgebouwd naar een mechanische toestel. De financiële bijdrage van de toevallige passant wordt voor dit toestel vrij. Nog een verschil met het vorige toestel: men kan bewust een werk kiezen van een kunstenaar. Specifiek wordt er gewerkt met schrijvers/dichters. Daarom zullen de schuifjes van deze automaat en de werken een aanduiding krijgen om een keuze te kunnen maken. De try-out hiervan was op 31/10/15 tijdens POËZIE-OOGST 2015 te Tildonk (Nieuwe Kloostertuin).
De naam voor dit “nieuwe” model : Ar-2-maat
(2 omdat dit het tweede model is dat ontwikkeld wordt) .De dichters/schrijvers verleenden hun toestemming om deze dichtwerken te gebruiken. De werken worden geplaatst in een passend leeg sigarettendoosje om daarna in de tray van deze schrijver/dichter geplaatst te worden.
Deze automaat is visueler gericht : je ziet wat je kan kopen. Maar de sigarettendoosjes verbergen nog steeds hetgeen je kan bekomen. De namen van de gedichten worden niet vrijgegeven, de toeschouwer ontdekt.

Een foto van Ar-2-maat- model in ontwikkeling, met reeds gesorteerde doosjes in de trays :

Inmiddels is een derde kunstautomaat in aanmaak  sinds 2/05/16. De werktitel voor dit model is 3.
De naamkeuze voor dit model was vrij simpel : dit is de derde kunstautomaat in de serie.
3 is hetzelfde type van automaat als Ar-2-maat ; een verbouwde mechanische sigarettenautomaat.
Omdat er enige mobiliteit- en stabiliteitsproblemen waren, opteerde Maurice om dit op te vangen door het onderstel aan te laten passen. Zowel naar het tweede als derde model toe een drastische ingreep,waardoor de verplaatsingen in de tentoonstellingsruimtes vlotter verloopt. Hierdoor is transport van de 3 kunstautomaten wel omslachtiger geworden. Voor plaatsing in gesloten aanhangwagen en begeleiding is het beter om hiervoor met 3 personen te zijn. Alle kunstautomaten zijn behoorlijk zwaar en heffen hoort er dikwijls bij…
De kunstwerken die in “3” ter beschikking gesteld worden variëren : groepswerk of individueel werk van een kunstenaar. Het concept van de kunstige doosjes (naar analogie met Art-o-maat)wordt behouden. Een vrije bijdrage van de toeschouwer wordt gevraagd, maar de minimum ‘aanmaakprijs’ van 5 euro wordt vermeld.
“3” is nog in ontwikkeling en kan dus nog niet alleen vertoond worden.

 

Een foto van de  Ar-2-maat in werking :

 

Extra-mogelijkheden :  Via workshops kunnen doosjes gesneden, bewerkt en geplakt worden. Ook het maken van de inhoud verleent zich tot workshops. De niet gebruikte automaten kunnen ook in deze workshops passen, vb. gezamelijke tentoonstelling met automaten en inhoud, vrije bijdrage voor aankoop. Deze automaten kunnen aangepast worden naar een event toe. Twee scholen tonen reeds interesse.

Na bespreking met enkele kunstenaars/vrijwilligers/organisaties zal er een kalender opgesteld worden wanneer de automaten beschikbaar zijn. Voorwaarden voor de organisatoren van cultuurevents en plaatsing van 1 of meerdere toestellen worden opgesteld. Een uitwerking in ontwikkeling kan u hieronder vinden.

 


 

Een kunstautomaat op uw event ?

Ja, dat kan. Enkele praktische afspraken/voorwaarden :

- u zorgt zelf voor transport van de opslagplaats naar uw event en terug. Het transport dient in een gesloten ruimte te gebeuren (anders kunnen de kunstwerken beschadigd worden door vb. water,hagel,sneeuw e.d.). De automaat dient stevig vastgemaakt tijdens transport.

- Tijdens het cultureel event dient elk model van de kunstautomaat in een droge,overdekte ruimte te staan. De kunstautomaat model  Art-O-maat dient voor zijn werking  aangesloten te worden op  electriciteit (220V). Een opstarttijd van 1 uur is aan te raden.

-Op vraag van de ‘ontlener’ kan er constant 1 medewerker van de “organisatie kunstautomaat” tijdens het event aanwezig zijn, om o.a. technische ondersteuning te geven. De organisatoren van het cultureel event voorzien  de aanwezige medewerker van de kunstautomaat tijdig van drank. Indien deze medewerker langer dan 3.5 uur aanwezig is, dient hij/zij voorzien van een lichte maaltijd (vb. broodje). Bij langer aanwezig dan 5 uur : uitgebreidere maaltijd (vb. warme maaltijd). De medewerker kunstautomaat krijgt uiteraard gratis toegang tot het event, parking en installaties. Per 3.5 uur wordt minstens 1 medewerker van de kunstautomaat voorzien.  Indien de verplaatsing verder is dan 20 km enkel, wordt een bijdrage van 0.3 euro per km gevraagd, rekenend vanuit Werchter naar event en terug (per dag).

-afmetingen van de automaten =

Art-O-maat : front 80 cm,hoogte 155 cm,dikte 50 cm

Ar-2-maat : front 95 cm,hoogte 170 cm, dikte 75 cm

3 :  front 95 cm, hoogte 170 com, dikte 75 cm

-Verzekering : de organisator zorgt zelf voor de verzekering van de kunstautomaat gedurende het transport en tijdens het event. De waarde van Art-O-maat bedraagt 12000 euro, inhoud 5000 euro. De waarde van Ar-2-maat bedraagt 7000 euro, inhoud 1600 euro, 3 bedraagt 7000 euro, momenteel nog onvoldoende inhoud. Een copij van het verzekeringsbewijs bezorgt u bij afhaling.

- Bij afhaling krijgt u een korte technische uitleg en wordt een stock opgemaakt van de inhoud. Dit is enkel van toepassing indien er geopteerd wordt voor ontlenen zonder medewerker.

-De eventuele financiële bijdrage die in de kunstautomaat komt, wordt besteed aan de verdere evolutie van dit project en gezamelijke projecten van de deelnemende kunstenaars (vb. tentoonstellingen). Hierover wordt een afspraak gemaakt per boeking /aantal kunstautomaten.

-3 kan leeg afgehaald en gebruikt worden. Is uitermate geschikt om te gebruiken tijdens workshops, schoolfeesten, demo’s.

-De borg  bedraagt 500 euro/weekend ongeacht aantal kunstautomaten te storten 2 weken voor ontlenen. Eventuele beschadiging dient gemeld aan Maurice. De beschadigingen door verkeerde manipulatie dient door de lener betaald en wordt van de borg gehouden.

-Voor boekingen op uw events of meer info, mail  mauriceheymbeeck@skynet.be  .

formaat: h170 x 95 x 95
jaartal: 2015

schilderkunst - acryl, papierkunst, graffiti, juweelontwerp, keramiek, schilderkunst - aquarel, schilderkunst - olieverf, tekenkunst, textiel


Hieronder kan je commentaar geven op het werk: 
(Je tekst zal hieronder verschijnen, na het inloggen bij een van de sociale media of Disqus)

comments powered by Disqus

Maurice Heymbeeck

Art-o-maat