artist book Temporal

In deze artist book heb ik een 40-tal tekeningen samengebracht om de vergankelijkheid met de titel Temporal vorm te geven.

De tekeningen zijn op dun en breekbaar papier gemaakt. Dit papier heb ik eerst behandeld met allerlei natuurlijk materiaal zodat mijn papier van bij het begin al een karakter van verval en kwetsbaarheid oproept. Ik werk verder met datgene wat het papier doorlaat en mij inspireert. Er ontstaat een conversatie tussen de verschillende werken, een wisselwerking van de recto-verso pagina's die elkaar opvolgen. En zo is deze artist book ontstaan.

Wat ook invloed heeft op de tekeningen onderling zijn de gaten en scheuren in het papier. Daardoor zien we de onderliggende werken en kleuren en zo beinvloeden ze elkaar. De gelaagdheid en de transparantie die inhoudelijk belangrijk is voor mijn werk. Alles om ons heen heeft invloed op elkaar.

formaat: 22 x 30 cm
jaartal: 2015

tekenkunst


Hieronder kan je commentaar geven op het werk: 
(Je tekst zal hieronder verschijnen, na het inloggen bij een van de sociale media of Disqus)

comments powered by Disqus

Magda Huygens

artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina artist book Temporal

pagina van artist book Temporal

kleedde

kleedde

kleedde

kleedde

kleedde

kleedde

kleedde "Virginie"

kleedde " Victoria"

kleedde "anna"

kleedde "melanie"

kleedde

kleedde "Julie"

kleedde "Rosalie"

kleedde "Vitalie"

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 6

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 5

De mens beheerst de natuur,voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 4

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 3

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 2

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen. 1

De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen.

Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien.

Niets versterkt de autoriteit zozeer als het zwijgen.

Een gereserveerd man is iemand die altijd oppast voor zichzelf.

Jij en ik zijn twee schaduwen, die elkaar de hand trachten te reiken.

We verlangen altjd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.2

We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.1

Al wat dichtbij is wordt ver.2

Al wat dichtbij is wordt ver.1

Ieder schoon gevoel heeft zijn tranen.2

Ieder schoon gevoel heeft zijn tranen.1

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, zij is het leven zelf.

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, zij is het leven zelf.1

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, zij is het leven zelf.2

De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te wandelen 1.