Het Beloofde Land - The Promised Land

Iedereen is op zoek naar “Het Beloofde Land”

In de actuele context kan je dit letterlijk nemen, vluchtelingen die hun eigen heimat ontvluchten en op zoek gaan naar Het Beloofde Land.  Maar het Beloofde Land kan zich ook in het hoofd afspelen, een plaats waar alles en iedereen samenleeft in harmonie.

Het werk toont vooral de veelheid.  Veelheid van mensen op zoek naar het Beloofde Land.  De gouden kleur symboliseert het hoogste goed dat zo velen nastreven.

Bij voortschrijdend (zon)licht gaat het werk als het ware bewegen (door de kleine schaduweffecten) en krijg je de indruk dat het werk voortdurend in beweging is, zoals de vluchtelingenstroom.

formaat: 180 x 260
jaartal: 2017

schilderkunst - olieverf


Hieronder kan je commentaar geven op het werk: 
(Je tekst zal hieronder verschijnen, na het inloggen bij een van de sociale media of Disqus)

comments powered by Disqus

Bart Persoons

Het zit allemaal in ons hoofd - It's all in our heads

Het Beloofde Land - The Promised Land

De Veelheid - The Multitude