Raad der Wijzen

De Oudsten van de Clan komen bijeen wanneer er beslissingen moeten worden genomen die de hele stam of het hele volk betreffen.  Die oudsten hebben de waarde van hun wijsheid bewezen door met onzelfzuchtige moed en wijsheid een Volk te leiden. En zij doen dat met grote eerbied voor Al Wat Is.  Alle persoonlijke lasten worden buiten de cirkel achtergelaten. Alle talenten om oplossingen te ontdekken worden in de cirkel meegebracht.  Alle standpunten worden gehoord.

Wandaden toegeven en deze weer goed maken zorgt ervoor dat het Volk sterker wordt. Wanneer het welzijn van het geheel voorrang heeft op het welzijn van enkelen, is iedereen verzekerd van een toekomst vol overvloed.  Dit idee is van toepassing op alle rassen en alle geloofsovertuigingen, omdat Grootvader Zon op ons allen schijnt. (*)

jaartal: 2019

monumentale kunst, multimedia, textiel


Hieronder kan je commentaar geven op het werk: 
(Je tekst zal hieronder verschijnen, na het inloggen bij een van de sociale media of Disqus)

comments powered by Disqus

Min Spillemaeckers

Stralende Vrouwenkracht

Stoelen Softy&Roughy

Raad der Wijzen

Vrouwenkracht

Rimpeling

Tropicana

Blijde Verwachting

Oneindig

Geworteld

Iguazu

Chaootjes

Wave

Kalebas

Baobabs

Stones

Op wandel

Muppets

VlinderVrouw

Aangespoeld

Squaw

Kubistisch 3D

Regenboog

Spirellus

Oh! Woman

3 miniaturen

Schwung

Verbinding

Baobab