"IDIOOT"

Naar een gedicht van M.Vasalis

 

DE IDIOOT IN HET BAD

 

Met opgetrokken schouders,toegeknepen ogen,

haast dravend en vaak hakend in de mat,

lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen,

gaat elke week de idioot naar ’t bad.

 

De damp, die van het warme water slaat

maakt hem geruster: witte stoom…

en bij elk kledingstuk, dat van hem afgaat,

bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde

droom.

 

De zuster laat hem in het water glijden,

hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst,

hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst

en om zijn mond gloort langzaam aan een groot

verblijden

 

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden,

zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen,

zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden

komen als berkenstammen door het groen opdoemen.

 

Hij is in dit groene water nog als ongeboren,

hij weet nog niet, dat sommige vruchten nimmer

rijpen,

hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren

en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen

 

En elke keer, dat hij uit ’t bad gehaald wordt,

en stevig met een handdoek drooggewreven

en in zijn stijve harde kleren wordt gesjord

stribbelt hij tegen en dan huilt hij even.

 

En elke week wordt hij opnieuw geboren

en wreed gescheiden van het veilig water-leven,

en elke week is hem het lot beschoren

opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.

formaat: 110 x 95 x 95
jaartal: 1995

beeldhouwkunst


Hieronder kan je commentaar geven op het werk: 
(Je tekst zal hieronder verschijnen, na het inloggen bij een van de sociale media of Disqus)

comments powered by Disqus

Peter Kempenaers

" Dicht bij U "

"Stroboer"

"IDIOOT"

"Vae Mihi"