Young Artists Prize

deadline: 1 december 2017

Voor de tweede maal organiseert de vriendenvereniging van het Middelheimmuseum, de Middelheim Promotors vzw, ditmaal met de steun van de Koning Boudewijnstichting, een creatiewedstrijd voor kunst in openlucht. Het werk van de laureaten krijgt gedurende een jaar een plek in het prestigieuze Middelheimmuseum en er is een hoofdprijs van 5.000 euro.

Doel van deze wedstrijd is jong talent ondersteunen en de creatie van werk in openlucht bevorderen.

Deelnemers stellen een oorspronkelijk werk voor dat nog gecreëerd moet worden. Het ontwerp moet na de selectie gerealiseerd kunnen worden binnen een tijdspanne van 5 maanden.

Alle beeldend kunstenaars die in België wonen en nog geen 30 jaar oud zijn op 1 januari 2018, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Onder ‘kunstenaar’ wordt verstaan: één of meer personen die aan één ontwerp werken. In dit laatste geval moet minstens één van de deelnemers in België wonen en moeten alle deelnemers aan de leeftijdsgrens beantwoorden.

Prijzen: 
De drie door de jury geselecteerde laureaten ontvangen het bedrag dat zij in hun begroting hebben voorzien voor de realisatie van hun werk in het Middelheimmuseum met een maximum van 5.000 euro.
De winnaar ontvangt een prijs van 5.000 euro.

Alle info: https://www.middelheimpromotors.be/mmyap