OCMW Hove zoekt kunstenaar mét kunstwerk

deadline: 15 mei 2018
Het OCMW van Hove renoveerde recent haar dienstencentrum en is op zoek naar een geïntegreerd kunstwerk.

Wie komt in aanmerking om het kunstwerk te maken?
1. De kunstenaar moet iemand zijn die van zijn of haar kunstcreaties een professionele activiteit heeft gemaakt. Dat kan worden aangetoond door actief te zijn in het tentoonstellingscircuit; reeds andere opdrachten te hebben gerealiseerd of in andere collecties zijn opgenomen.
2. De kunstenaar moet in de mogelijkheid zijn om een officiële factuur te maken voor het geleverde werk. Dat kan als hij/zij zelfstandige is met een eigen BTW-nummer of werkt met een organisatie die ervoor zorgt dat de kunstenaar in regel is met de sociale zekerheid en de fiscale aspecten die verbonden zijn aan de opdracht.

Welk kunstwerk wordt er verwacht?
We laten de kunstenaar in zijn artistieke vrijheid, maar binnen dit kader:
1. Het kunstwerk wordt buiten aan het dienstencentrum geplaatst en moet geïntegreerd zijn met het dienstencentrum of de omgeving ervan. We verwachten dat het de herkenbaarheid van het dienstencentrum vergroot.
2. Het kunstwerk mag, maar hoeft niet functioneel te zijn.
3. Omdat het kunstwerk buiten staat, moet het duurzaam zijn. We bedoelen hiermee dat het weinig gevoelig is voor slijtage en vandalisme.
4. Het kunstwerk moet verder onderhoudsvriendelijk zijn, wat wil zeggen dat er weinig of geen onderhoud nodig is.
5. Het werk moet stabiel zijn, bestand tegen de typische Belgische weersomstandigheden en het mag de veiligheid van bezoekers en voorbijgangers op geen enkele manier in het gedrang brengen.
6. Voor dit kunstwerk is een bedrag voorzien van 5000 euro (incl. btw). In dit bedrag is de creatie, realisatie en plaatsing van het kunstwerk inbegrepen.

Procedure:
1. De kunstenaar legt verplicht een plaatsbezoek af aan het dienstencentrum zodat hij de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen kan bekijken en de sfeer van het dienstencentrum en de omgeving kan opsnuiven. Hiervoor maakt hij/zij een afspraak met Gerda Vos, de dienstencentrumleidster, via 03/454 08 37 of gv@ocmwhove.be.
2. Bezorg ten laatste 15 mei 2018 een gedetailleerde beschrijving van het kunstwerk waarbij het idee achter de creatie wordt toegelicht en waarin afmetingen, de gebruikte materialen en kleuren worden beschreven. Bij deze beschrijving moet een schets van het kunstwerk worden gevoegd en eventueel een miniatuur of maquette.
3. De kunstenaar toont tegen 15 mei 2018 schriftelijk aan dat hij/zij in aanmerking komt voor deze opdracht en voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden (zie hierboven ‘wie komt in aanmerking om het kunstwerk te maken’)
4. De kunstenaar toont tegen 15 mei 2018 schriftelijk aan dat het voorgestelde kunstwerk voldoet aan de verwachtingen (zie hierboven: ‘welk kunstwerk wordt er verwacht’).
7. De OCMW-raad wint advies in bij de centrumraad en de kunstacademie van Hove en maakt ten laatste 19 juni 2018 een keuze uit de ingediende voorstellen.
8. Het kunstwerk dient te worden gerealiseerd en geplaatst ten laatste op 1 november 2018.
De in punt 2,3 en 4 beschreven informatie en documentatie wordt ten laatste 15 mei 2018 bezorgd aan het OCMW van Hove, t.a.v. Rob Van den Audenaerde (OCMW-secretaris), Esdoorn 4a in 2540 Hove.