Illustratie: Telma Lannoo

Een Sociaal Bureau voor Kunstenaars of een SBK is een soort interimkantoor voor de creatieve sector. Met een SBK kan je met andere woorden freelancen en toch beschermd zijn als werknemer.

Werken via een SBK of Sociaal Bureau voor Kunstenaars kan interessant zijn voor jou als kunstenaar als je opdrachten doet in de creatieve sector. Het maakt het mogelijk om aan de slag te gaan als freelancer onder het statuut van werknemer. Je kiest zelf welke opdrachten je doet en onderhandelt de prijs met de opdrachtgever. De SBK zal vervolgens aan die opdrachtgever factureren en jij zal uitbetaald worden met een nettoloon als werknemer. Dat wil zeggen dat je alle bescherming hebt die een gewone werknemer heeft, maar dat je op je factuurbedrag ook belastingen en sociale bijdragen betaalt als werknemer. Een SBK zal zorgen voor alle administratie en de uitbetaling van jouw nettoloon.

Het schema hieronder geeft goed aan hoe de berekening van je nettoloon tot stand komt.

  1. Je start met het factuurbedrag dat je met de opdrachtgever afspreekt (waar ook btw op betaald wordt!). Op dit bedrag wordt een commissie afgehouden door de SBK voor de werkingskosten en een deel gaat naar het sociaal secretariaat.
  2. Daarop worden de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) afgehouden, de provisies en de arbeidsongevallenverzekering.
  3. Zo bekom je het brutoloon.
  4. Vervolgens worden daar de sociale werknemersbijdragen (RSZ) van afgehouden.
  5. Daarna betaal je nog een voorschot op je personenbelasting, de zogenaamde bedrijfsvoorheffing. De hoogte van dit bedrag bepaal je zelf. Let goed op: als dit bedrag te laag is, zal je op het einde van het jaar nog extra belastingen moeten betalen. Als je te veel betaalt, zal je geld ‘terugtrekken van de belastingen’. Standaard wordt de bedrijfsvoorheffing vaak op 22.8% gezet, zodat je normaal op het einde niets moet bijbetalen, maar ook niet te veel belastingen afdraagt.
  6. Zo bekom je het nettoloon.
  7. Ten slotte zijn er nog een aantal kostenvergoedingen die mee doorgerekend kunnen worden waarop geen belastingen of RSZ betaald wordt. Dit kan handig zijn om je netto factuur hoger te krijgen, maar je bouwt hierdoor wel minder sociale rechten op.

Als jobstudent kan je ook met een SBK aan de slag. Het voordeel is dat je als student een veel lagere sociale bijdrage moet betalen en dat je ook vrijgesteld bent van bedrijfsvoorheffing. Je zal met andere woorden een hoger nettobedrag overhouden op je factuur.

Wanneer is het interessant om met een SBK te werken?

Als je naast freelancen ook een voltijdse job hebt als werknemer, is het minder interessant om met een SBK te werken. Je bouwt immers al jouw sociale rechten al op als werknemer. Het is dus vooral interessant om met een SBK te werken als je géén andere (voltijdse) job hebt als werknemer. Zo bouw je verder sociale rechten op voor je pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering...

Als je wil toewerken naar een kunstwerkuitkering zal je als freelancer geen andere keuze hebben dan via een SBK te werken. Er wordt voor deze uitkering gekeken naar inkomsten die je verworven hebt als werknemer. Bespreek dit zeker ook met je SBK als je hier naar wil toewerken.

Ook werken met Artikel 1bis kan op een eenvoudige manier met een SBK. Wat Artikel 1bis precies inhoudt en waarom het voor jou interessant kan zijn, lees je hier.

Als je een opdracht hebt in het buitenland, zal een SBK instaan voor alle administratie en zorgen dat je de juiste attesten hebt die nodig zijn om te werken in het buitenland. Je kan dit natuurlijk ook zelf, maar via een SBK bespaar je toch wat administratie.

De bekendste SBK’s in ons land zijn Amplo, Smart en Tentoo. Elk van deze SBK’s werkt op een andere manier en biedt een andere dienstverlening. Ze hebben vaak ook een lokale afdeling. Het kan interessant zijn om met een SBK samen te werken die een kantoor heeft in jouw buurt. Ga goed na welke SBK voor jou specifiek interessant is. Hier vind je een lijst van alle erkende SBK’s in Vlaanderen.

12.03.2024