Atelier Grumeau in Bornem

Hoe maak je van Atelier in beeld een vaste toegevoegde waarde voor je gemeente? We zochten naar de ingrediënten van een succesverhaal in Bornem, waar 25 deelnemende kunstenaars hun tweejaarlijkse atelierroute zelfs inruilden voor Atelier in beeld. Els Snackaert, diensthoofd leven en welzijn Bornem, en Hugo Van Herbruggen, beeldhouwer en bezieler van Kunst in de Maak, delen hun ervaringen en tips.

Met groepstentoonstellingen op onverwachte locaties, een zesmaandelijks vrij in te vullen sokkel op het gemeenteplein, een jaarlijks alternerende kunstmarkt of atelierroute met lokale en gastkunstenaars, heeft Bornem inmiddels een stevige traditie als het op artistieke evenementen aankomt. Maar die komt niet vanzelf. De gemeente hecht veel belang aan haar kunstenaars, en luistert dan ook goed naar hun noden en verzuchtingen.

Zo organiseert Bornem een jaarlijks overleg waarop al haar beeldend kunstenaars, goed voor 145 personen, worden uitgenodigd. Tijdens dit jaarlijkse overleg worden voorbije edities geëvalueerd en komende activiteiten bepaald. Dit overlegmodel, waarbij de kunstenaars een evenwaardige gesprekspartner zijn, zorgt voor een levendige dynamiek tussen de kunstenaars onderling, en een sterke band met de gemeente. Dat het overleg in een ontspannen sfeer gebeurt, met een (zelf meegebracht) hapje en een drankje, helpt om het ijs te breken en nieuwe connecties te maken.

In 2021 besliste Bornem om volop in te zetten op Atelier in beeld, en dit in de plaats van de tweejaarlijkse atelierroute. Maar liefst 25 kunstenaars tekenden in voor de open atelierdagen, al had niet iedereen een atelier, of een werkplek om publiek te ontvangen. Voor hen werd een oplossing gezocht. Een groepstentoonstelling was geen optie, want tijdens Atelier in beeld staat het binnenkijken in ateliers en de interactie met de kunstenaars centraal. Met Kunst in de Maak verrees er daarom een tijdelijk atelier in de ontwijde kerk van Wintam. Dertien schilders, aquarellisten, keramisten, fotografen en beeldhouwers vonden er onderdak. Aangevuld met 12 bestaande ateliers in Bornem, vormde dit de basis voor een sterke Atelier in beeld.

Wintam

Voor de promotie van Atelier in beeld werd naast de affiches en het signalisatiemateriaal ook gretig gebruik gemaakt van het door Kunstwerkt aangeleverde digitale beeldmateriaal. Zowel door de gemeente als door het cultuurcentrum, dat mee communiceerde doordat Atelier in beeld een campagne op Vlaams niveau is. Verder werkte de flyer die de gemeente maakte, met daarop een kaart met alle deelnemende ateliers, erg goed. Deze werd onder alle kunstenaars en locaties verspreid.
Al deze verenigde krachten zorgden ervoor dat meer dan 500 bezoekers hun weg vonden naar de Bornemse editie van Atelier in beeld. Hieronder ook veel passanten uit de ruime regio, vooral wandelaars en fietsers.

Flyer die men in Bornem zelf aanmaakte

Alle tips voor een geslaagde editie van Atelier in beeld:

  • Zorg voor een goed adressenbestand van de kunstenaars in je gemeente. Bevraag hen en geef hen inspraak: waar hebben ze nood aan, wat kan hen helpen?

  • Maak een flyer met een kaart of route van alle lokale deelnemende locaties, en verspreid dat bij de verschillende kunstenaars en ateliers. In Bornem maakte de vormgever van de gemeente deze flyer aan. Beeldmateriaal en logo’s worden digitaal ter beschikking gesteld op atelierinbeeld.be.

  • Zorg voor een zichtbare aanduiding van je locatie. In een meer landelijke context heb je in mei veel kans op fietsers en wandelaars uit de regio. Atelier in beeld biedt de ateliers verschillende signalisatiemogelijkheden aan, van wegwijzers tot affiches of spandoeken (voor grote locaties).

  • Zijn er andere evenementen in je gemeente op dat moment? Misschien is een kruisbestuiving van bezoekers mogelijk.

  • Atelier in beeld is een initiatief dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold. Dit was voor het cultuurcentrum van Bornem een belangrijke voorwaarde om mee promotie te voeren voor het weekend.

  • Alle open ateliers krijgen een plek op Uit in Vlaanderen.

Extra

  • Breid je initiële kunstenaarsoproep uit online (Facebook / Instagram, zowel persoonlijk als via de gemeente/cultuurdienst/...) en bereik zo een diverser publiek van deelnemers.

  • Creëer anticipatie door in de aanloop naar het evenement foto’s te delen online.

  • Betrek de lokale horeca. Zij kunnen mee promotie voeren (affiches / flyers / online), en hebben in ruil volle terrassen bij goed weer.

  • Contacteer de regionale pers. Er loopt weliswaar een campagne op Vlaams niveau, maar de lokale reporter brengt het nieuws dichter bij huis.

Heb je zelf ook een positieve ervaring gehad tijdens Atelier in beeld of heb je een goed voorbeeld dat inspirerend kan zijn voor andere deelnemers? Laat het ons weten via justine@kunstwerkt.be.