doorlopend

Met Onumenten willen we letterlijk een plaats geven aan gemeenschappelijke en individuele verlieservaringen.

Kunstwerkt neemt, samen met Moving Closer en klinisch psycholoog Elke Van Hoof, het initiatief om op verschillende plekken in Vlaanderen Onumenten te plaatsen.

Onumenten zijn herdenkingsmonumenten, ontworpen door landschapsarchitect Bas Smet. Het worden plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. De Onumenten nodigen uit tot het organiseren van momenten, evenementen, rituelen, die stil of luid, klein of groots, samen of alleen kunnen worden beleefd.