Illustratie: Telma Lannoo

Een artist statement is een korte tekst over je werk, waarin je duidelijk maakt waar je werk over gaat en waarom je het hebt gemaakt. Wanneer je met je werk naar buiten komt is zo’n tekst uitermate belangrijk. Bovendien is een artist statement schrijven een goede oefening die je verplicht stil te staan bij je werk.

Wat is een artist statement?

Een artist statement is een beknopte uiteenzetting waarin een kunstenaar de essentie van zijn/haar artistieke visie en intentie duidelijk maakt. Het is een krachtig hulpmiddel waarmee kunstenaars hun kunstwerken kunnen contextualiseren en hun creatieve proces kunnen belichten. Een goed geschreven artist statement begeleidt kijkers bij het begrijpen van de boodschap en de betekenis achter de kunstwerken.

Het biedt inzicht in de artistieke keuzes die zijn gemaakt, de gebruikte technieken en materialen, en ook de filosofie, thema’s en concepten die het werk vormen. Dit maakt het mogelijk voor het publiek om een diepere waardering te ontwikkelen voor het werk van de kunstenaar en het proces achter de creatie ervan. Kortom, het artist statement fungeert als een brug tussen de kunstenaar en het publiek.

Een artist statement is van onschatbare waarde voor kunstenaars om verschillende redenen:

  • Verbinding met het publiek: het stelt kunstenaars in staat om een persoonlijke band te creëren met hun publiek. Door de inspiratie, intenties en concepten achter het werk te delen, voelen mensen zich betrokken en hebben ze een beter begrip van de kunstwerken.
  • Contextualisering van het werk: een artist statement plaatst kunstwerken in een bredere context. Het legt uit waarom bepaalde thema's, technieken of onderwerpen belangrijk zijn in het werk van de kunstenaar, waardoor het publiek een beter begrip krijgt van de betekenis en bedoeling van de kunstwerken.
  • Professionele presentatie: een goed geschreven artist statement toont professionaliteit en toewijding aan het artistieke proces. Het maakt indruk op galeries, potentiële kopers en subsidiegevers, en kan helpen bij het aantrekken van kansen en samenwerkingen.
  • Zelfreflectie en groei: een artist statement opstellen moedigt je als kunstenaar aan om na te denken over je werk en artistieke visie. Deze zelfreflectie kan leiden tot nieuwe inzichten en groei in je kunstpraktijk.

Hoe stel je een artist statement op?

Bepaal je focus. Overweeg wat je wil overbrengen over je werk en beperk je tot enkele belangrijke ideeën. Vertel over je werk aan iemand anders, nog voor je begint te schrijven. Dat is een handige manier om de juiste woorden te vinden die je daarna kan gebruiken in een tekst.

Beschrijf je werk. Geef een duidelijke beschrijving van het soort werk dat je doet, de gebruikte materialen, de technieken en het creatieve proces. Stel jezelf enkele belangrijke vragen: waarom maak ik werk? Hoe doe ik dat? Wat vind ik belangrijk? Wat maakt mijn werk uniek en welke woorden passen bij mijn werk? Som in een aantal steekwoorden de belangrijkste elementen op die in de tekst moeten voorkomen. Nummer je steekwoorden van ‘belangrijk’ naar ‘minder belangrijk’.

Eerlijkheid en authenticiteit. Laat je persoonlijkheid en passie voor je kunst doorklinken. Het is belangrijk dat het artist statement een weerspiegeling is van wie je bent als kunstenaar.

Gebruik specifieke voorbeelden. Beschrijf belangrijke artistieke keuzes die je maakt, zoals technieken, materialen of onderwerpen. Geef voorbeelden van inspiraties en ervaringen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van je kunstenaarschap.

Bedenk aan wie je je tekst richt. Denk na over wat je wil delen met kijkers, verzamelaars, curatoren, enz. Pas de toon en de diepgang van je verklaring aan op basis van de verwachtingen en het begrip van je publiek.

Hou het helder en beknopt. Complexere taal mag, maar er moet een goede reden voor zijn. Denk aan je lezer: creëer ritme en dynamiek in je tekst en voorkom herhalingen. Een artist statement moet niet te lang zijn. Probeer het statement in ongeveer 500 woorden (ongeveer één A4) of minder te schrijven. Het doel is om je boodschap toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Steel waar nodig van anderen, maar steel goed en kopieer niet klakkeloos. Probeer een stukje tekst dat je van iemand anders ‘leent’ altijd om te zetten naar je eigen woorden.

Hou het actueel. Hou je artist statement up-to-date en pas het aan als je werk evolueert of je visie verandert.

Bewerken en herzien. Schrijf een eerste versie van je artist statement en bewerk dat zorgvuldig. Vraag om feedback van collega-kunstenaars, vrienden of mentors om een frisse blik te krijgen op je verklaring. Blijf herzien en verfijnen totdat je tevreden bent met het eindresultaat.

Als je deze tips volgt en het statement in een coherente, goed georganiseerde vorm giet, kan het je helpen om je werk beter te begrijpen en te waarderen.

12.03.2024