Illustratie: Telma Lannoo

Als beeldende kunstenaar ben je vast wel bekend met het gevoel van trots en voldoening dat gepaard gaat met de verkoop van een kunstwerk. Je kan je op verschillende manieren laten vergoeden voor de verkoop van een werk. In dit artikel bespreken we de regels die van toepassing zijn.

De waarde bepalen van je werk.

Voor je prijsbepaling zoek je een evenwicht tussen de waarde die je zelf aan je werk hecht en de waarde die het publiek er aan geeft. Je positie en bekendheid als kunstenaar bepalen mee je prijs. Is het je eerste expo, of heb je al enkele expo’s op je teller? Heb je weinig of veel ervaring als kunstenaar? Is er een galerie die jou ondersteunt? Probeer in te schatten wat je positie is als kunstenaar. Durf jezelf hierbij ook te vergelijken met gelijkaardige kunstenaars. Er zijn verschillende manieren om de waarde van je werk te bepalen. In dit artikel overlopen we uitgebreid hoe je jouw prijs bepaalt.

Eenmalig werk verkopen (Occasionele Inkomsten)

Je kunt vergoed worden voor de verkoop van je kunstwerk, zelfs als je geen professionele kunstenaar bent, met de zogenaamde occasionele inkomsten. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen: de verkoop moet 'niet regelmatig' en niet beroepsmatig zijn.

Deze regeling is van toepassing op 'niet regelmatige' verkopen van je kunstwerk. Als je bijvoorbeeld voor de eerste keer een werk verkoopt tijdens een eindejaarsexpositie, kom je in aanmerking voor deze regeling.

Let op, je kan deze regeling niet meer gebruiken zodra je op geregelde basis kunstwerken verkoopt. Het begrip 'niet regelmatig' en niet-beroepsmatig is enigszins vaag en wordt geïnterpreteerd door de belastingdienst. Als je bijvoorbeeld elk jaar een werk verkoopt, zelfs al is het slechts één keer per jaar, kan dit al worden beschouwd als 'op regelmatige basis'.

Vaak wordt ook gekeken naar het bedrag en de frequentie van de verkopen. We raden je aan hier voorzichtig mee om te springen. Als je twijfelt, is het verstandig om contact op te nemen met je lokale belastingkantoor voor verduidelijking.

De inkomsten uit deze occasionele activiteit moet je vermelden in je belastingaangifte onder de rubriek 'Diverse inkomsten'. Je zal hierop een belasting van 33% betalen. Als de fiscus zou merken dat deze inkomsten beroepsmatig zijn, kan het zijn dat je een boete krijgt en ook nog RSZ zal moeten betalen bovenop die 33%. Meer info over de occasionele inkomsten vind je terug op de website van Cultuurloket.

Regelmatig werk verkopen.

Verkoop je op regelmatige basis werken, dan zal je een ondernemingsnummer nodig hebben. Dat kan als zelfstandige of vanuit een vennootschap.

De meest voor de hand liggende manier om als startende kunstenaar werk te verkopen is het statuut van zelfstandige in bijberoep. Als zelfstandige heb je de vrijheid om zoveel opdrachten uit te voeren als je wil, om kunstwerken te verkopen, om je kosten en eventueel btw te recupereren. Om aan de slag te gaan als zelfstandige in bijberoep moet je minstens halftijds aan de slag zijn. Je zal ook belastingen betalen op je gemaakte winst en sociale bijdragen per kwartaal. In dit artikel gaan we nog uitgebreider in op het statuut van zelfstandige.

Er zijn verschillende vennootschapsvormen die eventueel interessant kunnen zijn voor jou als kunstenaar. Als je hier interesse in hebt, kan je best contact opnemen met Cultuurloket. Zij kunnen je met deze materie perfect verder helpen.

12.03.2024