Atelier Margot Van den Berghe. Foto: Evenbeeld.

Expo in aantocht? Laat je tentoonstelling aan een voordelig tarief verzekeren. Dat kan als individuele kunstenaar, maar ook als groep. Ook het transport van je werken kan je eenvoudig meeverzekeren.

Hoe ga je te werk?

  • Vul het formulier in.

  • Stuur het ons zorgvuldig ingevuld terug, minstens 3 werkdagen voor aanvang van de verzekeringsperiode. Zo hebben we genoeg tijd om de informatie door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.

  • Je sluit de verzekering af tegen betaling van een premie, die voor iedere tentoonstelling afzonderlijk wordt vastgesteld. Daarin wordt rekening gehouden met de waarde en de aard van de verzekerde voorwerpen, het transport en de duur van de tentoonstelling. De minimumpremie bedraagt 60 euro, taksen en bijdragen inbegrepen.

  • Afhankelijk van de verzekeringswaarde, de aard van de werken, de duur van de tentoonstelling en of het vervoer al dan niet moet worden meeverzekerd, kan het bedrag hoger liggen.

Je kan vooraf laten berekenen hoeveel de premie bij benadering zal bedragen. Stuur daarvoor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening naar Kunstwerkt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

  • Zodra we de afrekening van de verzekeringsmaatschappij ontvangen sturen we je een onkostennota zodat je de premie kan doorstorten aan Kunstwerkt.

  • Schade? Breng ons onmiddellijk op de hoogte. Stuur ons een beschrijving van de schade en het ongeval, foto’s van de schade en een raming van de (herstellings)kosten of een verklaring dat het werk niet herstelbaar is. Ook bij beperkte schade (kleine bedragen) komt de verzekering tussen.

Extra bepalingen

  • Je kan ervoor kiezen om het transport van je werken mee te verzekeren. De verzekering vangt dan aan op het moment waarop de werken de lokalen van de plaats van vertrek verlaten en vervoerd worden naar de plaats van de tentoonstelling of beurs. De verzekering loopt ononderbroken voort tot op het ogenblik dat de kunstwerken terugkeren in de oorspronkelijke lokalen.

  • De verzekering is niet van toepassing op voorwerpen in openlucht en geldt enkel voor tentoonstellingen in het binnenland. De totale verzekerde waarde van de verzekerde voorwerpen per tentoonstelling mag de 740.000 euro niet overschrijden.

  • De verzekeringspolis 'Alle risico's - Tentoonstelling' waarborgt risico's van gehele of gedeeltelijke vernieling en elke aan een toevallige omstandigheid te wijten beschadiging van de verzekerde voorwerpen.

  • De verzekering is enkel van toepassing op schade of verlies teweeggebracht door diefstallen gepleegd met braak, geweld of bedreiging. Verloren voorwerpen of verdwijningen zijn niet gewaarborgd.

Nog vragen?

Lees zeker dit artikel over het verzekeren van je expo

Bel 09/235.22.70 of mail info@kunstwerkt.be

12.12.2023