Illustratie: Telma Lannoo

Een goede financieringsmix zorgt ervoor dat je voldoende inkomsten hebt uit verschillende bronnen om jouw kunstproject te financieren.

Een goede financieringsmix zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van één geldbron. Er zijn verschillende plekken waar je geld kan vinden om jouw project en ideeën te verwezenlijken. Hieronder overlopen we de belangrijkste opties om geld te vinden voor jouw project.

Eigen inkomsten

Eigen inkomsten zullen steeds de belangrijkste bron van inkomsten zijn. Dat kan spaargeld zijn, maar beter nog komen die eigen inkomsten uit het verkopen van kunstwerken, opdrachten die je gedaan hebt, uit auteursrechten, verhuren van atelierruimte of materiaal... Zet met andere woorden telkens een deel van je geld opzij om nieuwe projecten en investeringen te kunnen financieren.

Subsidies

Onder subsidies verstaan we een financiering vanuit de overheid in jouw project. Je zal niet voor alles subsidies kunnen krijgen en vaak verwacht de overheid ook dat er nog andere financieringsbronnen zijn die jouw project mee mogelijk maken. De bekendste subsidielijnen zijn die bij de Vlaamse overheid in het Kunstendecreet en het Amateurkunstendecreet, maar er zijn nog veel andere subsidiemogelijkheden.

Ga zeker eens op onderzoek binnen je stad of gemeente. Zij hebben vaak interessante en laagdrempelige subsidielijnen die jou concreet kunnen helpen. Ga als organisatie zeker ook eens kijken bij OP/TIL voor de subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Ook andere beleidsdomeinen zoals economie kunnen soms interessante subsidies hebben voor jouw project. Ten slotte zijn er ook Europese subsidies binnen Creative Europe of Erasmus+ die interessant kunnen zijn.

Beurzen

De beheersvenootschappen SOFAM en SABAM voorzien een aantal beurzen voor hun leden. Als beeldend kunstenaar kan je daar aanspraak maken op financiële ondersteuning voor de huur van een werkplek, de aankoop van materiaal, een publicatie... Je moet hiervoor wel lid zijn van deze organisaties.

Crowdfunding

Crowdfunding is letterlijk fondsen (funding) zoeken bij je publiek (crowd). Je geeft in ruil een aantal rewards. Je genereert op die manier niet alleen inkomsten, maar je betrekt je publiek bij jouw werk en bouwt zo een sterke relatie op.

Mecenaat

Individuen of bedrijven kunnen geld of giften in natura schenken aan cultuur. Tegenover deze giften staan geen prestaties. Vaak gebeurt dit na een overlijden aan de hand van een erfenis. Dit wordt legaten genoemd en is fiscaal voordelig voor de schenkers.

Geld lenen

Er zijn heel wat manieren om geld te lenen. Je kan natuurlijk naar de bank gaan om een lening af te sluiten, maar je kan ook bij vrienden of familie aankloppen. Er bestaan voor de cultuursector specifieke regels die het mogelijk maken om aan een voordelige rente geld te lenen. De winwinlening en het cultuurkrediet.

12.03.2024