Illustratie: Telma Lannoo

Een begroting is een handig instrument om de kosten van je tentoonstelling goed te kunnen inschatten. We lichten hier toe waar je allemaal rekening mee kan houden bij het opmaken van een begroting.

Wat is een begroting

Een begroting is een inschatting van je inkomsten en uitgaven. Je werkt dit best uit in een linker- en rechterkolom. In de linkerhelft zet je de uitgaven, in de rechterhelft de inkomsten. Zo krijg je niet alleen een goed zicht over de kosten en inkomsten, maar zie je snel of je met je verwachte inkomsten al je uitgaven kan betalen. Is dit niet zo, dan kan je onderzoeken waar je nog extra financieringsmogelijkheden kan vinden. Meer daarover lees je in dit artikel.

Het opmaken van een begroting verplicht je dus op voorhand na te denken over de verschillende kosten die je maakt bij het organiseren van een tentoonstelling. Omdat je in een begroting zowel de uitgaven als inkomsten oplijst, helpt het je ook om na te denken of je inkomsten kan verwerven bij de organisatie van de tentoonstelling. Denk bijvoorbeeld aan een sponsordeal met de lokale brouwer, bank of de verkoop van een catalogus of inkomsten uit drankverkoop…

Reken ik de inkomsten van de verkoop van een werk mee in de begroting van de kosten van de expo?

Je kan dit doen, maar het is ook interessant om de begroting van je tentoonstelling enkel op te maken op basis van de kosten die je verwacht en mogelijke inkomsten om die onkosten te dekken, zonder rekening te houden met de inkomsten van je werk. De kosten voor het maken van het werk (materiaal, eventueel overheadkosten,uurlonen…) neem je namelijk ook niet op in de begroting voor de kosten van de tentoonstelling. Zo hou je beide duidelijk uit elkaar.

Mijn begroting als handig hulpmiddel voor een volgende tentoonstelling.

Gooi je begroting na je tentoonstelling niet weg. Integendeel, vergelijk na je tentoonstelling de bedragen die je in de begroting voorop stelde met de effectieve kosten. Je doet dat best in een extra kolom of een ander tabblad. Zo kan je vergelijken of je met je begroting een realistische inschatting maakte. Dit document is een ideale start voor de opmaak van de begroting van je volgende expo. Zo kan je de kosten en inkomsten nog realistischer inschatten.

Gebruik de handige begrotingstool van Kunstwerkt voor tentoonstellingen als basis voor je eigen begroting.

12.03.2024