Ben je student en wil je tijdens je studies als zelfstandig kunstenaar werken? Dan kan het statuut student-zelfstandige voor jou interessant zijn. Dit statuut biedt studenten die een onderneming willen oprichten enkele interessante voordelen.

Het statuut van student-zelfstandige laat je als jongere toe te ondernemen zonder dat je daar al te veel sociale bijdragen en belastingen op moet betalen. Je blijft als student dan ook ten laste van je ouders. Je zal net als een zelfstandige (in bijberoep) ook de nodige administratie moeten doen. Wat die verplichtingen juist zijn lees je hier terug.

Voor wie is het interessant?

  • Je moet minstens 18 jaar zijn en maximum 25 jaar. Zit je nog in het secundair onderwijs? Ook dan kan je het statuut student-zelfstandige krijgen, vanaf het kwartaal waarin je 18 jaar wordt.
  • Je moet voor ten minste 27 studiepunten of minstens 17 lesuren per week ingeschreven zijn.

Ga vooraf zeker ook eens langs bij je universiteit of hogeschool. Zij bieden vaak specifieke ondersteuning bij het oprichten van je zelfstandige statuut.

Welke voordelen heeft een student-zelfstandige?

Student-zelfstandigen zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van sociale bijdragen. Bij een netto belastbaar inkomen lager dan € 8.430,73 (bedragen 2024) betaal je geen sociale bedragen. Vanaf € 8.430,73 tot €16.861,46 (bedragen 2024) betaal je een verminderde bijdrage op het inkomen boven het grensbedrag. Ligt je inkomen hoger dan €16.861,46 dan betaal je dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Je bent voor je sociale zekerheid ten laste van je ouders. Je hebt daardoor als student-zelfstandige beperkte sociale rechten op het vlak van gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid en je bouwt voor die jaren geen eigen pensioenrechten op. Betaal je toch de bijdragen van een hoofdberoep? Dan geniet ook jij dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep en zal je niet langer ten laste van je ouders vallen.

Als student-zelfstandige ben je vrijgesteld van belastingen als je inkomsten lager liggen dan €10.160 (bedrag 2024). De inkomsten die daarboven liggen zullen belast worden volgens de percentages van de personenbelasting.

Wanneer eindigt dit statuut?

Het statuut van student-zelfstandige eindigt vanaf het kwartaal waarin je niet meer aan alle voorwaarden voldoet. Als je afstudeert in juni, kan je het statuut nog behouden in het derde kwartaal. Als je afstudeert in januari, eindigt dit in het eerste kwartaal. Als je afstudeert in september, eindigt dit ook in het derde kwartaal. In het jaar waarin je 25 wordt, eindigt het statuut ook. Wanneer je de leeftijd van 25 jaar bereikt in het midden van het academiejaar, kan je tot het einde van het academiejaar het statuut van student-zelfstandige genieten. Ben je jarig na 30 september, dan stopt het statuut student-zelfstandige sowieso op 30 september, ook al voldoe je aan alle andere voorwaarden.

Let op! Als je statuut student-zelfstandige afloopt, zal je automatisch als zelfstandige in hoofdberoep worden aanzien. Dat wil zeggen dat je vanaf dat moment ook veel hogere sociale bijdragen zal betalen.

11.01.2024