Illustratie: Telma Lannoo

Vennootschappen laten het toe om winst te maken en uit te keren aan aandeelhouders. Voor kunstenaars is dat vaak niet de eerste keuze, maar het kan in sommige gevallen interessant zijn om met een vennootschap te werken. We overlopen hier de belangrijkste vennootschapsvormen.

Een vennootschap is net als een vzw een rechtspersoon. Een rechtspersoon is eigenlijk een juridische creatie die vermogen kan opbouwen, een eigen naam heeft, een adres heeft, leningen kan afsluiten... Ze heeft net als een natuurlijk persoon verschillende rechten en plichten.

Een vennootschap kan je dus oprichten om met anderen samen te werken, zowel voor langdurige als tijdelijke projecten. Daarnaast biedt een rechtspersoon je ook bescherming op vlak van aansprakelijkheid. Meer lezen over de voor- en nadelen van een rechtspersoon? Kijk dan zeker eens naar dit artikel op de website van Cultuurloket.

Het grote verschil tussen een vennootschap en een vzw, is dat een vzw een vereniging is zonder winstbejag en dus bijgevolg geen winst kan uitkeren aan hun leden.

Als je dat wel wil doen, zijn er verschillende vennootschapsvormen die interessant kunnen zijn:

Besloten vennootschap (bv)

De bv of vroeger bvba is de bekendste en meest gebruikte vennootschapsvorm voor ondernemers die hun persoonlijke aansprakelijkheid willen indekken. Je moet een gepast startkapitaal kunnen aantonen om je financiële plannen uit te voeren.

Coöperatieve vennootschap (cv)

Een coöperatieve vennootschap zweeft eigenlijk ergens tussen een bv en een vzw. Het hoofddoel van een cv is niet zo veel mogelijk winst maken, maar een gedeeld doel nastreven met de andere aandeelhouders of coöperanten. Aandeelhouders kunnen vrij in- of uit de cv uitstappen, zonder al te veel formaliteiten. Bij de opstart van je cv moet je als oprichter ‘iets’ inbrengen, maar er geldt geen minimumkapitaal.

Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap is een kapitaalvennootschap. Dat wil zeggen dat de focus ligt op een groot aantal aandeelhouders die in de vennootschap investeren. De winst die de vennootschap uit haar economische activiteiten haalt, kan worden uitgekeerd aan die aandeelhouders. Voor de oprichting van een nv moeten de vennoten minstens een kapitaal van €61.500 storten. Binnen de kunsten komt deze vennootschapsvorm niet zo vaak voor.

Maatschap

De maatschap kan een interessante structuur zijn voor startende ondernemers of ondernemers die willen samenwerken. Een collectief van verschillende zelfstandige kunstenaars kan zich bijvoorbeeld organiseren in een maatschap. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit is dus eerder een manier om de samenwerking tussen verschillende zelfstandigen te organiseren. Als je in een maatschap stapt, ben je nog steeds onderworpen aan de eigen personenbelasting.

Vennootschap onder firma (vof)

De vof is heel gelijkaardig aan een maatschap, met dat grote verschil dat een vof wel beschikt over een rechtspersoonlijkheid, statuten zal moeten neerleggen en onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Het is net als een maatschap een samenwerkingsvorm tussen verschillende vennoten. De vof heeft als doel om met de inbreng van de vennoten winst te maken en die onderling te verdelen. Let op, de leden van een vof zijn onbeperkt aansprakelijk in tegenstelling tot een BV waar de aansprakelijkheid beperkt is.

Commanditaire vennootschap (CommV)

Ook de CommV volgt de regels van de maatschap. De CommV heeft, in tegenstelling tot de maatschap, wel een rechtspersoonlijkheid, ze moet statuten opstellen en neerleggen en ze is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De CommV verschilt van de vof in die zin dat ze altijd bestaat uit minstens 1 werkend vennoot en minstens 1 stille vennoot. Een werkend vennoot heeft altijd het statuut van een zelfstandige. De stille vennoot moet niet zelfstandig zijn.

Als je overweegt een vennootschap op te richten, raden we je aan contact op te nemen met een specialist zoals een boekhoudkantoor dat jou kan begeleiden of de consulenten van Cultuurloket die jou op weg kunnen helpen bij het kiezen van de geschikte vennootschapsvorm.

12.03.2024